Limonica

Vědecký název:
Amblydromalus limonicus
Běžný název:
Dravý roztoč
Kategorie produktu:
Přirozený nepřítel
Použít pro:
Použít pro: Třásněnky molice
 • Obecný dravý roztoč určený pro ochranu před třásněnkami a molicemi.

 • Lze používat při relativně nízkých teplotách.

 • Doporučeno zejména pro potlačení vysokých hustot.

Play
Play
 • Obecný dravý roztoč určený pro ochranu před třásněnkami a molicemi.

 • Lze používat při relativně nízkých teplotách.

 • Doporučeno zejména pro potlačení vysokých hustot.

Použít pro

Použít pro

Škůdci

Larvy různých druhů třásnokřídlých (první a druhé larvální stádium). Vajíčka a larvy molice skleníkové (Trialeurodes vaporariorum) a molice bavlníkové (Bemisia tabaci).

Plodiny

Nepoužívejte u rajčat.

Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Draví roztoči probodávají svou kořist svým sacím ústrojím a vysávají obsah.

Play
Specifikace produktu

Specifikace produktu

Velikost balení 12 500 dravých roztočů.
Forma Lahvička 1 000 ml.
Nosič Slupky prosa, otruby a piliny.
Návod k použití

Návod k použití

Aplikace

 • Před použitím lahvičkou opatrně otáčejte a třepte.
 • K otevření dávkovacího otvoru zatlačte na střed víčka
 • Materiál opatrně nasypte na listy.
 • Zajistěte, aby materiál zůstal na listech alespoň několik hodin po jeho nasazení.
 • Lze aplikovat pomocí (Mini)-Air(o)bug.
Play

Dávkování

Dávkování přípravku Limonica závisí na klimatu, plodině a hustotě škůdců a mělo by být vždy přizpůsobeno konkrétní situaci. Začněte nasazení, jakmile jsou na plodinách zjištěni první škůdci. Míra nasazení se obvykle pohybuje od 50 do 250 m2/vypuštění. Vypuštění by se mělo jednou či dvakrát opakovat, nebo dokud nebude vše pod kontrolou. Poraďte se s poradcem společnosti Koppert nebo příslušným distributorem přípravků společnosti Koppert, který vám poradí nejlepší strategii pro vaši situaci.

Podmínky prostředí

Amblydromalus limonicus je nejúčinnější při teplotách mezi 13 a 25 °C. Není účinný při teplotách přesahujících 30 °C. A. limonicus je citlivý na relativní vlhkost nižší než 70 %.

Kombinované použití

Lze kombinovat sOrius spp. a parazitoidy molic. Nekombinujte s jinými obecnými dravými roztoči (Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris, Transeius montdorensis, Amblyseius andersoni).

Bezpečnostní opatření

Aplikace tohoto přípravku může vyvolat přecitlivělost nebo alergické reakce. Proto doporučujeme provést nezbytná preventivní opatření.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků
Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Skladování po obdržení

1–2 dny.

Teplota skladování

12–14 °C.

Podmínky skladování

Ve tmě, zajistěte větrání, aby se zamezilo nahromadění CO2.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Vždy dodržujte podmínky uvedené v místních registracích výrobků. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?