Limonica

Vědecký název:
Amblydromalus limonicus
Běžný název:
Dravý roztoč
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Limonicu?

Produkt Limonica používejte k biologické ochraně před larvami různých druhů třásnokřídlých (první a druhé larvální stádium) a vajíčky a larvami molice skleníkové a bavlníkové (všechna larvální stádia). Limonicu nasaďte v případě prvních známek přítomnosti škůdců.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Limonica funguje?

Dospělí draví roztoči, nymfy a larvy svou kořist loví nebo čekají, až projde kolem, a pak ji sežerou. Tito roztoči se také živí pylem a různými druhy roztočů. Limonicu používejte na celou řadu salátů a okrasných rostlin, nikoli však na rajčata.

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Limonica preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 50/m² 100/m² 250/m²
m²/unit 250 125 50
Interval (days) - 7 7
Frequency 1x 5x 3x
Remarks in sweet pepper, only when pollen is present start as soon as thrips or whitefly is present in cases of severe infestation

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Limonica

  • Před použitím lahvičkou opatrně otáčejte a třepte.
  • Materiál opatrně nasypte na listy.
  • Zajistěte, aby materiál zůstal na listech alespoň několik hodin po jeho nasazení.
  • Během těchto hodin po vypuštění dravých roztočů neprovádějte na plodině žádné práce.
  • Měli byste mít minimálně 5 000 míst vypuštění, která budou rovnoměrně rozeseta po celé ploše.

Bezpečnostní opatření: V případě mechanické aplikace může vdechnutí produktu způsobit senzibilizaci. Proto doporučujeme, aby uživatelé a lidé pracující v blízkosti místa aplikace používali protiprachovou masku.

Play

Ideální podmínky pro použití produktu Limonica

Dravý roztoč Amblydromalus limonicus nepodléhá diapauze, a lze jej tudíž nasadit už při teplotách 13 °C

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Limonica opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny
  • Teplota skladování: 12–14 °C
  • Skladujte v temnu
  • Zajistěte větrání, aby se zamezilo nahromadění CO2

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?