En-Strip

Vědecký název:
Encarsia formosa
Běžný název:
Parazitická vosička
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat En-Strip?

En-Strip používejte k biologické ochraně před molicí skleníkovou (Trialeurodes vaporariorum) a molicí bavlníkovou (Bemisia tabaci) ve třetím a čtvrtém larválním stádiu. En-Strip používejte preventivně a v případě prvních známek napadení škůdci.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak En-Strip funguje?

Dospělé samičky parazitických vosiček parazitují na larvách molic ve třetím a čtvrtém larválním stádiu. Kromě toho dochází také k živení se hostitelem.

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

En-Strip preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 1.5-3/m² 3-6/m² 9/m²
m²/unit 1.000-2.000 500-1.000 330
Interval (days) 7-14 7 7
Frequency - min. 3x min. 3x
Remarks - release until control is achieved release until control is achieved

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu En-Strip

  • Balení opatrně otevřete ve skleníku
  • Proužky ohněte a odtrhněte na opačné straně, než je otvor pro upevnění.
  • Kartičky zavěste mezi plodiny – pokud možno přibližně 75 cm pod vrchol rostliny.
  • Nevystavujte přímému slunci
  • Nedotýkejte se kukel
Play

Ideální podmínky pro použití produktu En-Strip

Optimálními podmínkami pro použití produktu En-Strip je minimální průměrná teplota ve skleníku v průběhu 24 hodin alespoň 17 °C. Při nižších teplotách doporučujeme používat kartičky s polovičním množstvím kukel.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt En-Strip opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

  • Skladování po obdržení: max. 1–2 dny
  • Teplota skladování: 8–10 °C
  • Skladujte v temnu

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?