Miglyphus

Vědecký název:
Diglyphus isaea
Běžný název:
Parazitická vosička
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Miglyphus?

Miglyphus používejte k biologické ochraně před vrtalkami ve všech larválních stádiích, zejména pak ve druhém a třetím stádiu. Produkt nasaďte při prvních známkách přítomnosti škůdce. Miglyphus doporučujeme ve chvíli, kdy se napadení vrtalkami zvětšuje

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Miglyphus funguje?

Dospělé samičky parazitických vosiček <2703>Diglyphus isaea</2703> zabíjejí larvy vrtalek a kladou na ně svá vajíčka. Z vajíček se uvnitř miny (ale mimo vrtalku) vylíhnou parazitické vosičky a mrtvé larvy jim slouží za potravu

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Miglyphus preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate - - -
m²/unit - 2.000 500
Interval (days) - 7 7
Frequency - min. 3x min. 3x
Remarks - if >1 larva/10 plants if >1 larva/3 plants

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Miglyphus

Parazitické vosičky vypusťte mezi listy ráno nebo večer.

Play

Ideální podmínky pro použití produktu Miglyphus

Diglyphus účinkuje při teplotách od 15 °C.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Miglyphus opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny
  • Teplota skladování: 8–10 °C
  • Lahvička musí stát
  • Skladujte v temnu

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?