Miglyphus

Vědecký název:
Diglyphus isaea
Běžný název:
Parazitická vosička
Kategorie produktu:
Přirozený nepřítel
Použít pro:
Použít pro: Vrtalky
  • Pro ochranu před vrtalkami.
  • Účinné při vysoké hustotě vrtalek.
Play
Play
  • Pro ochranu před vrtalkami.
  • Účinné při vysoké hustotě vrtalek.
Použít pro

Použít pro

Škůdci

Vrtalky (Lyriomyza spp.).

Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Dospělé samičky parazitických vosiček Diglyphus isaea zabíjejí druhý a třetí stupeň vývoje larvy vrtalek a kladou vedle nich svá vajíčka. Z vajíček se uvnitř miny (ale mimo vrtalku) vylíhnou parazitické vosičky a mrtvé larvy jim slouží za potravu. Dospělé samičky také zabíjejí mladé larvy vrtalek tím, že je používají jako zdroj potravy. Říká se tomu živení hostitelem.

Vizuální efekt

Přítomnost Diglyphus isaea na plodině je signalizována krátkými minami, které obsahují odumřelé larvy vrtalek. Starší larvy a kukly jsou viditelné přes list.

Play
Specifikace produktu

Specifikace produktu

Velikost balení 500 dospělců.
Forma Lahvička 100 ml.
Nosič Žádný.
Návod k použití

Návod k použití

Aplikace

  • Parazitické vosičky vypusťte mezi listy plodin ráno nebo večer.
Play

Dávkování

Dávkování přípravku Miglyphus závisí na klimatu, plodině a hustotě vrtalek a mělo by být vždy přizpůsobeno konkrétní situaci. Začněte nasazení, jakmile jsou na plodinách zjištěny první miny. Míra nasazení se obvykle pohybuje od 0,25 do 3 na m2/vypuštění. Vypuštění by se mělo opakovat alespoň třikrát v týdenních intervalech nebo dokud nebude vše pod kontrolou. Při nižších teplotách (<20 °C) může být lepší použít přípravek Minusa. Poraďte se s poradcem společnosti Koppert nebo příslušným distributorem přípravků společnosti Koppert, který vám poradí nejlepší strategii pro vaši situaci.

Podmínky prostředí

Diglyphus isaea je nejúčinnější při teplotách mezi 15 a 25 °C.

Kombinované použití

Lze kombinovat s přípravkem Minusa.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků
Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Skladování po obdržení

1–2 dny.

Teplota skladování

8–10 °C

Podmínky skladování

V temnu, lahvička umístěna ve vztyčené poloze.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Vždy dodržujte podmínky uvedené v místních registracích výrobků. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?