Spical

Vědecký název:
Neoseiulus californicus
Běžný název:
Dravý roztoč
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Spical?

Spical používejte k biologické ochraně před:

 • sviluškou chmelovou (Tetranychus urticae)
 • sviluškou ovocnou (Panonychus ulmi)
 • sviluškou citrónovou (Panonychus citri)
 • roztočíkem bramboříkovým (Tarsonemus pallidus)
 • roztočíkem širokým (Polyphagotarsonemus latus)

Spical nasaďte v případě, že máte podezření na přítomnost škůdců nebo po prvním náznaku jejich přítomnosti. K ošetření kriticky napadených míst použijte Spidex.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Spical funguje?

Dospělí draví roztoči, nymfy a larvy aktivně vyhledávají svou kořist a hubí ji.

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Lahvička o objemu 250 ml obsahující 5 000 dravých roztočů
Lahvička o objemu 500 ml obsahující 25 000 dravých roztočů

Každá lahvička obsahuje dravé roztoče (všechna pohyblivá stádia) smíchané s inertním nosným materiálem

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Spical

 • Před použitím lahvičkou opatrně otáčejte a třepte
 • Materiál nasypte na listy
 • K mechanickému rozptýlení produktu Spical lze použít (Mini)-Air(o)bug
 • Neoseiulus californicus je odolný vůči řadě chemických pesticidů
 • Spical vždy používejte v kombinaci s produktem Spidex

Bezpečnostní opatření: V případě mechanické aplikace může vdechnutí produktu způsobit senzibilizaci. Proto doporučujeme, aby uživatelé a lidé pracující v blízkosti místa aplikace používali protiprachovou masku. 

Play

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Spical preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 25/m² 100/m² 200/m²
m²/unit 1.000 250 125
Interval (days) 21 - -
Frequency - 1x 1x
Remarks - Use with Spidex Use with Spidex

Ideální podmínky pro použití produktu Spical

Neoseiulus californicus snáší vysoké teploty a nízkou vlhkost.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Spical opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

 • Skladování po obdržení: 1–2 dny
 • Teplota skladování: 8–10 °C
 • V temnu (lahvičky umístěny vodorovně)

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?