Spical

Vědecký název:
Neoseiulus californicus
Běžný název:
Dravý roztoč
Kategorie produktu:
Přirozený nepřítel
Použít pro:
Použít pro: Svilušky
  • Pro ochranu před sviluškami.

  • Tolerantnější vůči vysokým teplotám a nízké vlhkosti než Phytoseiulus persimilis.

Play
Play
  • Pro ochranu před sviluškami.

  • Tolerantnější vůči vysokým teplotám a nízké vlhkosti než Phytoseiulus persimilis.

Použít pro

Použít pro

Škůdci

Sviluška chmelové (Tetranychus urticae); sviluška ovocná (Panonychus ulmi); sviluška citrónová (Panonychus citri); další druhy svilušek.

Plodiny

Nepoužívejte u rajčat.

Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Draví roztoči probodávají svou kořist svým sacím ústrojím a vysávají obsah.

Play
Specifikace produktu

Specifikace produktu

Velikost balení 25 000 dravých roztočů.
Forma Lahvička 500 ml.
Nosič Vermikulit.
Návod k použití

Návod k použití

Aplikace

  • Před použitím lahvičkou opatrně otáčejte a třepte.
  • K otevření dávkovacího otvoru zatlačte na střed víčka
  • Materiál nasypte na listy
  • Zajistěte, aby materiál zůstal na listech alespoň několik hodin po jeho nasazení.
  • Lze aplikovat pomocí (Mini)-Air(o)bug.
Play

Dávkování

Dávkování přípravku Spical závisí na klimatu, plodině a hustotě škůdců a mělo by být vždy přizpůsobeno konkrétní situaci. Začněte nasazení, jakmile jsou na plodinách zjištěni škodliví roztoči. Míra nasazení se obvykle pohybuje od 25 do 125 na m2/vypuštění. Vypuštění by se mělo alespoň pětkrát opakovat v týdenních intervalech. Poraďte se s poradcem společnosti Koppert nebo příslušným distributorem přípravků společnosti Koppert, který vám poradí nejlepší strategii pro vaši situaci.

Podmínky prostředí

Neoseiulus californicus je nejúčinnější při teplotách mezi 13 a 32 °C a je citlivý na relativní vlhkost pod 60 %.

Kombinované použití

Lze kombinovat s Phytoseiulus persimilis a Feltiella acarisuga.

Bezpečnostní opatření

Aplikace tohoto přípravku může vyvolat přecitlivělost nebo alergické reakce. Proto doporučujeme provést nezbytná preventivní opatření.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků
Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Skladování po obdržení

1–2 dny.

Teplota skladování

8–10 °C

Podmínky skladování

V temnu, lahvička umístěna vodorovně.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Vždy dodržujte podmínky uvedené v místních registracích výrobků. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?