V10

Aktivní složka:
Pepino mosaic virus (VX1 and VC1)
Kategorie produktu:
Biological elicitor
V10.jpg
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat V10?

V10 se používá jako prevence symptomů agresivních variant viru mozaiky pepina (PepMV), jako je nekróza na listech a stoncích, zakrnělé plody, změna zabarvení a praskliny.

Play

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak V10 funguje?

V10 je biologický přípravek a zajišťuje dvojitou ochranu. V10 sestává ze dvou mírných variant viru, VX1 a VC1 (0,005–0,025 g viru / l). Po vakcinaci mladých rostlin neagresivními variantami viru mozaiky pepina vykazují rostliny při vystavení agresivním variantám viru méně symptomů nebo dokonce symptomy nevykazují vůbec. Ve sklenících se často vyskytuje několik kmenů PepMV. V10 funguje na více kmenů.

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu V10

  • Před použitím produkt V10 dobře protřepte
  • Produkt V10 má preventivní účinek; aplikujte ho na mladé rostliny nepostižené virem mozaiky pepina
  • Každou rostlinu ošetřete jednotlivě
  • Produkt aplikujte potřením jednoho listu pod hlavou rostliny přibližně ve středu stonku.
Play

Dávkování

  • 0,8 l na hektar
  • Nařeďte 0,8 l produktu V10 8 litry studené vody (4–10 °C)
  • Jedno ošetření na pěstební cyklus

Ideální podmínky pro použití produktu V10

Produkt V10 udržujte v chladu a použijte ho do několika hodin po naředění. Aplikovat začněte po dlouhé pauze s dobře vyčištěnými kyblíky a vůbec nejlépe s čerstvě připraveným produktem V10. Produkt V10 vždy udržujte v chladu (4–10 °C)

Bezpečnost

P280C Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
SP1 Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
Dodržujte bezpečnostní předpisy platné ve vaší zemi a pokyny uvedené na štítku.

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt V10 opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle, než doporučujeme, anebo za nesprávných podmínek.

  • Produkt V10 udržujte v chladu (4–10 °C)
  • Produkt V10 použijte do 3 dnů
  • Použijte do 6 hodin po naředění

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?