Ercal

Vědecký název:
Eretmocerus eremicus
Běžný název:
Parazitická vosička
Kategorie produktu:
Přirozený nepřítel
Použít pro:
Použít pro: Molice
 • Pro ochranu před molicí skleníkovou a molicí bavlníkovou.

 • Účinnější při vyšším teplotním rozsahu než Encarsia formosa.

 • Lze používat preventivně nebo při prvním příznaku přítomnosti škůdce.

Play
 • Pro ochranu před molicí skleníkovou a molicí bavlníkovou.

 • Účinnější při vyšším teplotním rozsahu než Encarsia formosa.

 • Lze používat preventivně nebo při prvním příznaku přítomnosti škůdce.

Použít pro

Použít pro

Škůdci

Molice skleníková (Trialeurodes vaporariorum); Molice bavlníková (Bemisia tabaci).

Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Dospělé samičky parazitických vosiček parazitují na larvách molic ve druhém a třetím larválním stádiu. Kromě toho dochází také k živení se hostitelem.

Vizuální efekt

Parazitované kukly molice zežloutnou, dospělá parazitická vosička je krátce před vyklubáním jasně v parazitizovaných kuklách molice vidět.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Velikost balení 3 000; 15 000 kukel.
Forma Kartonové proužky po 5 kartách, zabalené v plastu, v kartonové krabici, každá karta obsahuje 60 parazitovaných kukel molic.
Nosič Žádný.
Návod k použití

Návod k použití

Aplikace

 • Balení opatrně otevřete ve skleníku
 • Proužky ohněte a odtrhněte na opačné straně, než je otvor pro upevnění.
 • Při manipulaci se nedotýkejte kukel.
 • Kartičky zavěste mezi plodiny – pokud možno přibližně 75 cm pod vrchol rostliny
 • Karty nezavěšujte na místa vystavená nadměrnému slunečnímu svitu.
Play

Dávkování

Dávkování přípravku Ercal závisí na klimatu, plodině a hustotě molic a mělo by být vždy přizpůsobeno konkrétní situaci. Nasazení preventivně zahajte brzy po vysazení plodin. Míra nasazení se obvykle pohybuje od 1 do 10 na m2/vypuštění. Vypuštění by se mělo opakovat alespoň třikrát v týdenních intervalech nebo dokud nebude vše pod kontrolou. V závislosti na konkrétní situaci může být lepší přejít na použití přípravku En-strip Enermix. Poraďte se s poradcem společnosti Koppert nebo příslušným distributorem přípravků společnosti Koppert, který vám poradí nejlepší strategii pro vaši situaci.

Podmínky prostředí

Pro optimální výkon účinnost musí být 24hodinová průměrná teplota ve skleníku alespoň 20 °C. Eretmocerus eremicus je při teplotách přesahujících 30 °C stále aktivní.

Kombinované použití

Přípravek Ercal je nejlepší používat v kombinaci s obecnými dravými roztoči (Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris nebo Amblydromalus limonicus) nebo v případě rajčat s dravými klopuškami skleníkovými (Macrolophus pygmaeus nebo Nesidiocoris tenuis).

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků
Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Skladování po obdržení

1–2 dny.

Teplota skladování

8–10 °C

Podmínky skladování

Skladujte v temnu.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Vždy dodržujte podmínky uvedené v místních registracích výrobků. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?