Tropické rostliny

Informace

Podle definice tropických rostlin se jedná o rostliny, které přirozeně rostou v tropickém podnebí. Tropická rostlina je typickým americkým označením, zatímco v jiných zemích se této skupině rostlin často říká „zelené hrnkové rostliny“.

V chladnějším podnebí na sever od rovníku se tropické rostliny často pěstují jako pokojové rostliny a během teplých, slunečných měsíců se umísťují ven. Komerčně lze tropické rostliny pěstovat v chladnějším podnebí, ale jejich pěstování musí probíhat ve sklenících a dalšími formami kontrolovaného ekologického zemědělství. Z tohoto důvodu se většina komerčně produkovaných tropických rostlin pěstuje v jižních státech.

Tropické rostliny vyžadují konstantně vyšší teploty a vlhčí prostředí než běžné rostliny. Vyskytují se rovněž ve formě kvetoucích a listnatých druhů. K tropickým rostlinám se řadí bromélie, palmy a orchideje.

Rostlinám neprospívá přímé sluneční světlo – v rozporu s tím, co většina lidí nejspíš předpokládá –, ale měly by být umístěny na stinnějším stanovišti. Vzhledem k tomu, že řada tropických rostlin přirozeně roste u moře, dokáží mnohé druhy snášet nadprůměrné hladiny soli.