Trianum-P

Aktivní složka:
Trichoderma harzianum T-22
Běžný název:
Půdní houba
Kategorie produktu:
Biofungicid
 • Předchází a chrání před půdními chorobami.

 • Podporuje růst a uniformitu rostlin.

 • Složení ve formě prášku může být snadno rozpuštěno ve vodě a přípravek lze aplikovat pomocí smáčení, kapkové závlahy nebo postřiku.

Play
Play
 • Předchází a chrání před půdními chorobami.

 • Podporuje růst a uniformitu rostlin.

 • Složení ve formě prášku může být snadno rozpuštěno ve vodě a přípravek lze aplikovat pomocí smáčení, kapkové závlahy nebo postřiku.

Použít pro

Použít pro

Trianum-P chrání rostliny před řadou půdních kořenových chorob prostřednictvím několika různých mechanizmů účinku. Zlepšuje také vývoj kořenového systému, příjem živin a růst rostlin.

Choroby

Trichoderma harzianum T-22 chrání proti půdním chorobám, jako je Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. a Microdochium spp.. Kromě toho Trianum-P podporuje růst a uniformitu rostlin.

Plodiny

Trianum-P lze používat u většiny plodin.

Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Mechanismus účinku přípravku Trianum-P je založen na následujících mechanismech:

Boj o prostor
Trianum-P roste na povrchu kořenu rychleji než jiné půdní houby. Ty pak mají menší šanci usadit se na kořenech.

Boj o živiny
Trianum-P odebírá zdroj živin, které patogeny potřebují. Patogeny pak mají menší šanci se rozvíjet.

Parazitismus patogenů
Trianum-P roste kolem mycelií patogenů. Stěny buněk patogenů se rozpadají a patogeny umírají.

Posílení rostliny
Trianum-P zlepšuje kořenový systém vytvářením více kořenových vlásků, což přispívá k lepší absorpci vody a živin. To vede k silnější a jednotnější plodině a lepším výnosům. Tento účinek je silnější, pokud je rostlina pod tlakem anebo je pěstována za ne příliš optimálních podmínek. Trianum rovněž posiluje obranný mechanismus nadzemních části rostlin, což je tzv. indukovaná systémová rezistence (ISR). Trianum-P má schopnost přizpůsobit některé „vázané“ živiny (například mangan a železo) tak, aby je rostlina dokázala absorbovat.

Play
Specifikace produktu

Specifikace produktu

Velikost balení Sáčky o hmotnosti 500 gramů a 5 kg v kartonovém vnějším obalu.
Složení Granule dispergovatelná ve vodě (WG).
Koncentrace 1×10⁹ cfu (životaschopné spory Trichoderma harzianum T-22)/gram.
Návod k použití

Návod k použití

Příprava

 • Do 5 objemových jednotek vody ve kbelíku přidejte 1 objemovou jednotku granulí Trianum-P
 • Důkladně promíchejte
 • Přidejte suspenzi do požadovaného množství vody, abyste získali konečné množství roztoku pro postřik, kapkovou závlahu nebo smáčení.
 • Nepřetržitě protřepávejte, aby byla zachována homogenní distribuce spor.
 • Aplikujte v den přípravy roztoku, protože kvalita spor se během několika hodin sníží.

Aplikace

Trianum-P lze aplikovat pomocí smáčení, kapkového zavlažovacího systému nebo postřikem na pěstební substrát v době výsevu. Pro dosažení optimálních účinků aplikujte Trianum-P na plodinu co nejdříve.

Aplikace pomocí smáčení nebo postřikování:

 • Trianum-P lze aplikovat pomocí jakéhokoli smáčecího vybavení.
 • Po aplikaci zařízení pečlivě vypláchněte vodou.
 • Použijte dostatečné množství roztoku, aby bylo zaručeno úplné proniknutí do pěstebního substrátu nebo půdy, ale vyvarujte se přetečení a nadměrného odtékání

Aplikace pomocí kapkové závlahy:

 • Spory přípravku Trianum-P by se měly rychle dostat ke kořenům. Vstříkněte Trianum-P po pískovém filtru a ujistěte se, že jsou filtry kapkové závlahy čisté (spory se mohou zachytit na organickém materiálu ve filtrech)
 • V prvních dvou dnech po aplikaci přípravku zabraňte přetečení nebo nadměrnému odtékání. Zvýší se tak přilnutí spor ke kořenům. Trianum-P není systemický přípravek a rostlina jej proto nepřijímá.
 • V kapkovém zavlažovacím systému nepoužívejte dezinfekční prostředky alespoň jeden den před a dva dny po aplikaci přípravku Trianum-P.
Play

Dávkování

 • Dávkování přípravku Trianum-P závisí na plodině a vždy by mělo být přizpůsobeno konkrétní situaci. Zkontrolujte štítek a zjistěte doporučené dávkování pro každou plodinu a situaci.
 • Aplikační dávky se obvykle pohybují v rozmezí 1–5 kg/ha nebo 15–30 gramů/1 000 rostlin.
 • Poraďte se s poradcem společnosti Koppert nebo příslušným distributorem přípravků společnosti Koppert, který vám poradí nejlepší strategii pro vaši situaci

Načasování

Aplikaci preventivně zahajte při výsevu nebo brzy po vysazení plodin.

Podmínky prostředí

Trianum-P vykazuje dobré výsledky za různých podmínek prostředí. Trichoderma harzianum T-22 roste v širokém teplotním rozsahu (10–34 °C), při pH mezi 4 a 8, v mnoha typech pěstebního substrátu.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků
Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Skladování po obdržení

Viz datum exspirace na obalu.

Teplota skladování

4–8 °C.

Podmínky skladování

Chraňte před přímým sluncem.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Vždy dodržujte podmínky uvedené v místních registracích výrobků. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?