Trianum-P

Aktivní složka:
Trichoderma harzianum T-22
Běžný název:
Biofungicid k redukci půdních chorob
Kategorie produktu:
Bio-fungicide
Trianum_Koppert_BIological_Systems-5.jpg
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Trianum-P?

Trianum-P zvyšuje odolnost rostlin proti stresu způsobovanému chorobami, ne zcela optimální výživou a režimy závlahy či klimatickými podmínkami. Trianum-P také pomáhá zvyšovat příjem živin. To může podporovat růst a vývoj kořenů a nadzemních částí rostlin.
Trianum-P se používá při pěstování zeleniny, bobulovin, bylin, cibulovin, okrasných rostlin, trvalek, trávníků a dřevin (v chráněném prostředí i na poli). Produkt lze také aplikovat na zemědělské plodiny, například kukuřici a obiloviny. Informace o tom, pro které plodiny je Trianum–P registrován ve vaší zemi, najdete na etiketě produktu.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Trianum-P funguje?

Trianum obsahuje spory užitečné houby Trichoderma harzianum kmen T-22. Při jeho správném používání vzniká mycelium, které roste podél kořenů a ty pak chrání před chorobami, například:

 • srpovnička (Fusarium)
 • pytium (Pythium)
 • kořenomorka (Rhizoctonia)
 • hlízenka (Sclerotinia)

Trianum funguje na základě těchto mechanismů:

1. Boj o prostor
Trianum roste na povrchu kořenu rychleji než jiné půdní houby. Ty pak nemají šanci usadit se na kořenech.

2. Boj o živiny
Trianum odebírá zdroj živin, kterými se patogeny potřebují živit. Nemají tudíž šanci se rozvíjet.

3. Parazitismus patogenů
Trianum roste kolem mycelií patogenů. Stěny buněk se rozpadají a patogeny umírají.

4. Posílení rostliny
Trianum zlepšuje kořenový systém vytvářením více kořenových vlásků, což přispívá k lepší absorpci vody a živin. Výsledkem jsou lepší výnosy silnější a rovnoměrnější plodiny. Rozdíl lze pozorovat zejména v případě, že je rostlina pod tlakem anebo je pěstována za ne příliš optimálních podmínek.

5. Indukovaná rezistence
Trianum rovněž posiluje obranný mechanismus nadzemních části rostlin, což je tzv. indukovaná systémová rezistence (ISR).

6. Usnadnění absorpce vázaných a volných živin
Živiny, například některé stopové prvky a fosfáty, jsou někdy vázány v půdě, a rostlina je proto nedokáže absorbovat. To se stává zejména v případě půdy s vysokým stupněm kyselosti (tedy s nižším pH). Fosfáty často vytvářejí sloučeniny s vápníkem, železem nebo jinými stopovými prvky a v důsledku toho už nejsou rozpustné.

Trianum má schopnost přizpůsobit některé „vázané“ živiny tak, aby je rostlina dokázala absorbovat. Pro boj proti chorobám rostliny nezbytně potřebují určité prvky, například mangan. Ten je důležitý pro přirozenou obranyschopnost rostliny proti chorobám.

Trianum produkuje určité látky, které mimo jiné přeměňují železo z  Fe3+ na Fe2+ a díky tomu jej rostlina dokáže absorbovat.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Trianum-P se prodává v různých baleních, která se v jednotlivých zemích liší; polyetylenové sáčky a pytle o hmotnosti 45 g (pouze v Keni), 250 g, 500 g a 5 kg uložené v kartonovém obalu.
Složení: Granule dispergovatelná ve vodě (WG)
Koncentrace: 1 % w/w Trichoderma harzianum, spory kmenu T-22 (1x10spor/g) a 99 % w/w inertních složek

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Trianum-P

Trianum-P lze aplikovat smáčením, kapkovými zavlažovacími systémy nebo postřikováním pěstebního substrátu během setí. Pro dosažení optimálních účinků aplikujte Trianum-P na plodinu co nejdříve.

Příprava roztoku:

 • Do 5 objemových jednotek vody ve kbelíku přidejte 1 objemovou jednotku granulí Trianum-P
 • Důkladně promíchejte
 • Přidejte suspenzi do požadovaného množství vody, abyste získali konečné množství roztoku pro smáčení
 • Neustále míchejte, abyste zajistili rovnoměrné rozložení spor (ty se totiž ve vodě nerozpouštějí a snadno se usazují)
 • Suspenzi aplikujte v den přípravy roztoku

Aplikace pomocí smáčení nebo postřikování:

 • Trianum-P lze aplikovat bez speciálního smáčecího vybavení. Po aplikaci zařízení pečlivě vypláchněte vodou.
 • Použijte dostatečné množství roztoku, aby bylo zaručeno úplné proniknutí do pěstebního substrátu nebo půdy, ale vyvarujte se přetečení a nadměrného odtékání

Aplikace pomocí kapkové závlahy:

 • Spory v Trianum-P by se měly rychle dostat ke kořenům (kvalita spor se ve vodě časem zhoršuje). Nepoužívejte Trianum-P před pískovým filtrem a zajistěte, aby byly filtry kapkové závlahy čisté (spory se mohou navázat na organický materiál ve filtrech).
  V prvních dvou dnech po aplikaci produktu zabraňte přetečení nebo nadměrnému odtékání. Zvýší se tak přilnutí spor ke kořenům. Trianum-P není systemický produkt, a rostlina jej proto nepřijímá.

V kapkovém zavlažovacím systému nepoužívejte dezinfekční prostředky alespoň jeden den před a dva dny po aplikaci produktu Trianum-P.

Play

Ideální podmínky pro použití produktu Trianum-P

Trianum-P používejte v rámci prevence. Optimálních výsledků dosáhnete tím, že Trianum-P začnete používat na začátku pěstebního cyklu plodiny, nejlépe během výsevu, řezu nebo výsadbě. Trianum-P vykazuje dobré výsledky za různých podmínek prostředí. Roste v různých klimatických podmínkách (10–34 °C), při hodnotách pH 4–8, v mnoha typech substrátů a na kořenech celé řady plodin.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle, než doporučujeme, anebo za nesprávných podmínek.

Pokyny ke skladování:

 • Skladovatelnost: viz datum exspirace na obalu
 • Teplota skladování: 4–8 °C
 • Chraňte před přímým sluncem.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?