Pherodis

Typ:
Species-specific pheromones or lures
Běžný název:
Feromony specifické pro konkrétní druh
Kategorie produktu:
Monitoring

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Pherodis?

Pherodis používejte k detekci motýlů, molů, brouků nebo samečků okřídlených červců ve sklenících nebo venku.

Feromony jsou k dostání pro tyto druhy molů:

Adoxophyes orana

Agrotis segetum

Agrotis ipsilon

Anarsia lineatella

Autographa gamma

Cacoecimorpha pronubana

Cameraria ohridella

Ceratitis capitata

Chilo suppressalis

Chrysodeixis chalcites

Clepsis spectrana

Cossus cossus

Cryptophlebia leucotreta (Thaumatotibia leucotreta)

Cydia funebrana

Cydia pomonella

Cydia pyrivora

Cydia splendana

Cylas formicarius elegantul

Dacus oleae

Duponchelia fovealis

Eupoecilia ambiguella

Euzophera punicaella

Grapholita lobarzewskii

Grapholita molesta

Helicoverpa armigera

Heliothis virescens

Keiferia lycopersicella

Lacanobia oleracea

Lobesia botrana

Mamestra brassicae

Musca domestica

Operophtera brumata

Opogona sacchari

Ostrinia furnacalis

Ostrinia nubinalis (EZ-strain)

Pandemis heperana

Pectinophora gossypiella

Phtorimaea operculella

Phyllonocyter corylifoliella

Phyllonorcyter blancardella

Plodia / Ephestia

Plutella xylostella

Prays oleae

Rhagoletis cerasi

Riptortus clavatus

Sesamia nonagrioides

Spodoptera exigua

Spodoptera littoralis

Spodoptera litura

Symmetrischema tangolias

Synanthedon myopaeformis

Synanthedon pyopaefo

Synanthedon tipuliformis

Tecia solanivora

Thaumetopoea processionea

Thaumatotibia leucotreta (Cryptophlebia leucotreta)

Trichoplusia ni

Tuta absoluta

Vitacea polistiformis

Zeuzera pyrinaFeromony jsou k dostání pro tyto brouky:

Rhynchophorus ferrugineus

Feromony jsou k dostání pro tyto červce:

Planococcus citri


Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Pherodis funguje?

Kapsle produktu Pherodis uvolňují sexuální feromon specifický pro konkrétní druh, který do lapáku přivábí dospělé samečky příslušného škůdce. Tam se přilepí k lepivé destičce. Díky tomu je lze snadno rozpoznat, spočítat a identifikovat.

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Pherodis

  • Vyjměte sáčky obsahující feromonové dispenzery z chladírny a otevřete je. Dispenzeru se nedotýkejte, protože po kontaktu s rukou se feromony mohou šířit do jiných částí skleníku.
  • Kapsle umístěte na lepivou destičku lapáku Deltatrap a lapák zavěste do vhodné polohy.
  • Lapáky zavěste asi 10 cm nad plodinu v místě, kde je můžete snadno kontrolovat (např. u středové uličky).
  • Lapáky rozmístěte co nejrovnoměrněji po celé ploše, abyste předešli vzájemnému rušení.
  • Každému lapáku Deltatrap přiřaďte pořadové číslo. Pořadové číslo lapáku a typ feromonu, který obsahuje, si zapište na jeho vnější stranu.
  • Před sestavováním feromonových lapáků pro různé druhy motýlů či molů a molů si umyjte ruce.
  • Během prvních několika dní po instalaci nové feromonové kapsle se moli či motýli chytí možná častěji než obvykle. Je to proto, že se z nové kapsle (dočasně) uvolňuje víc feromonu.
  • Účinnost feromonových dispenzerů je šest týdnů. Po šesti týdnech kapsli v lapáku vyměňte, ale pouze za dispenzer obsahující stejný typ feromonu.

Dávkování

Informace uvedené dále jsou pouze orientační. Konkrétní informace lze poskytnout pouze v případě, že jsou známy místní faktory, které je třeba vzít v úvahu, například druh plodiny, klimatické podmínky a míra napadení. Chcete-li zjistit správný postup, obraťte se na specialistu společnosti Koppert nebo uznávaného distributora výrobků značky Koppert

Dávkování:

  • Pro každý druh motýla/mola, který se může objevit, použijte dva nebo čtyři dispenzery na hektar
  • Pro červce použijte jeden dispenzer na 500–1 000 m²

Ideální podmínky pro použití produktu Pherodis

Feromonový dispenzer ve formě „plastových tubiček“ nikdy neotevírejte, protože feromon téměř okamžitě kompletně vyprchá. Plastová tubička je propustná a feromon postupně prodifunduje stěnou.

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle, než doporučujeme, anebo za nesprávných podmínek.

Feromonové dispenzery (a sáčky, v nichž jsou obsaženy) byste měli přednostně uchovávat v mrazničce (-18 °C) a každopádně při teplotě do 4 °C.

Datum výroby je vytištěno na obalu. Doba použitelnosti dispenzerů je dva roky od data výroby, pokud jsou skladovány v mrazničce, a jeden rok, pokud jsou skladovány v chladničce (4–6 °C).

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?