Pherodis

Typ:
Feromony nebo návnady specifické pro konkrétní druh
Kategorie produktu:
Monitorování
 • Druhově specifické atraktanty pro samce motýlů, brouků, much nebo červců.

 • Pro včasnou detekci škůdců.

 • Pro použití s různými druhy lapáků.

 • Druhově specifické atraktanty pro samce motýlů, brouků, much nebo červců.

 • Pro včasnou detekci škůdců.

 • Pro použití s různými druhy lapáků.

Použít pro

Použít pro

Použijte feromony nebo návnady Pherodis specifické pro konkrétní druh k přilákání samců motýlů, brouků, červců a much do lapáků.

Škůdci

Různé druhy motýlů, brouků, much a červců. Dostupnost různých druhů Pherodis si ověřte u poradce společnosti Koppert.

Plodiny

Chráněné a venkovní plodiny.

Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Dispenzery Pherodis uvolňují pohlavní feromon nebo návnadu specifický pro konkrétní druh a je třeba je používat v kombinaci s lapáky na hmyz, typ lapáku závisí na monitorovaném druhu. Sexuální feromon specifický pro konkrétní druh do lapáku přivábí dospělé samečky cílového škůdce. Zachycení samečků také pomáhá snížit počet vajíček kladených samicemi, protože se jim nedaří pářit. Pro některé škůdce obsahují dispenzery Pherodis návnady, které přitahují obě pohlaví cílových druhů.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Forma

Hliníkový sáček s dispenzerem feromonů/návnad.

Návod k použití

Návod k použití

Příprava

 • Vyjměte sáčky obsahující feromonové dispenzery z chladírny a otevřete je.
 • Dispenzeru se nedotýkejte, protože po kontaktu s rukou se feromony mohou šířit do jiných částí.

Aplikace

 • Umístěte dispenzer do lapáku a umístěte lapák do správné polohy, jak je uvedeno pro konkrétní lapák.
 • Před sestavováním feromonových lapáků pro různé druhy škůdců si umyjte ruce.
 • Během prvních dnů po instalaci nové kapsle mohou být zachycena větší množství v důsledku dočasně vyššího uvolňování feromonu z nové kapsle.
 • Účinnost feromonových dispenzerů je maximálně šest týdnů.

Dávkování

Obecně dva nebo čtyři dispenzery na hektar.

Kombinované použití

Používejte v kombinaci s vhodnými lapáky.

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Doba skladování

Dva roky od data výroby, pokud jsou skladovány v mrazničce (-18 °C), a jeden rok, pokud jsou skladovány v chladničce (4–6 °C).

Teplota skladování

Nejlépe v mrazáku (-18 °C) a v každém případě při teplotách pod 4 °C.

Podmínky skladování

Skladujte v uzavřených sáčcích.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Vždy dodržujte podmínky uvedené v místních registracích výrobků. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?