Spidex

Vědecký název:
Phytoseiulus persimilis
Běžný název:
Draví roztoči
Kategorie produktu:
Natural enemy
[Translate to Czech Republic:]
[Translate to Czech Republic:]
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Spidex?

Spidex používejte k biologické ochraně před sviluškou chmelovou (Tetranychus urticae). Spidex dobře funguje proti všem stádiím životního cyklu svilušky chmelové, ale upřednostňuje mladší stádia. Spidex používejte preventivně a v případě prvních známek napadení škůdci.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Spidex funguje?

Phytoseiulus persimilis se živí všemi stádii svilušek, ale dává přednost vajíčkům. Draví roztoči propíchnou vajíčka a vysají jejich obsah. Dospělí Phytoseiulus persimilis útočí i na dospělé svilušky, mladší vývojová stádia se však živí pouze mladšími stádii kořisti. Larvy se neživí. Tito draví roztoči se živí pouze sviluškou chmelovou (Tetranychus spp.).

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

  • Lahvička o objemu 100 ml obsahující 2 000 dospělců
  • Lahvička o objemu 500 ml obsahující 10 000 dospělců
  • Každá lahvička obsahuje dospělce smíchané s dřevěnými třískami

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Spidex

  • Před použitím lahvičkou opatrně otáčejte a třepte
  • Materiál nasypte na listy nebo do aplikačních nádob Dibox
  • Spidex lze mechanicky rozptýlit pomocí (Mini)Airbug/Airobug
Play

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Spidex preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
dávka 2/m² 6/m² 20–50/m²
m²/jednotku 1000 300 40–100
interval (dní) 21 7 7
četnost - 1–2x 2x
poznámka - - nasaďte pouze v napadených oblastech

Ideální podmínky pro použití produktu Spidex

Relativní vlhkost by měla být vyšší než 75 % a teplota by měla alespoň několik hodin denně přesahovat 20 °C. Phytoseiulus persimilis nevstupuje do diapauzy.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Spidex opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny
  • Teplota skladování: 8–10 °C
  • V temnu (lahvička umístěna vodorovně)

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?