Spidex

Vědecký název:
Phytoseiulus persimilis
Běžný název:
Dravý roztoč
Kategorie produktu:
Přirozený nepřítel
Použít pro:
Použít pro: Svilušky
  • Pouze pro ochranu před sviluškami.

  • Není účinné za (extrémně) suchých a teplých podmínek.

  • Doporučeno zejména pro potlačení vysokých hustot.

Play
Play
  • Pouze pro ochranu před sviluškami.

  • Není účinné za (extrémně) suchých a teplých podmínek.

  • Doporučeno zejména pro potlačení vysokých hustot.

Použít pro

Použít pro

Škůdci

Sviluška chmelová (Tetranychus urticae) a jiné Tetranychus spp., kromě Tetranychus evansi.

Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Draví roztoči probodávají svou kořist svým sacím ústrojím a vysávají obsah.

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Velikost balení 2 000; 10 000 dravých roztočů.
Forma Lahvička 100 ml s dávkovacím uzávěrem; 500 ml lahvička.
Nosič Dřevěné štěpky.

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace

  • Před použitím lahvičkou opatrně otáčejte a třepte.
  • Materiál nasypte na listy nebo do aplikačních nádob Dibox
  • Zajistěte, aby materiál zůstal na místech nasazení alespoň několik hodin po jeho nasazení.
  • Lze aplikovat pomocí (Mini)-Air(o)bug.
Play

Dávkování

Dávkování přípravku Spidex závisí na klimatu, plodině a hustotě svilušek a mělo by být vždy přizpůsobeno konkrétní situaci. Začněte nasazení, jakmile jsou na plodinách zjištěni škodliví roztoči. Míra nasazení se obvykle pohybuje od 2 do 50 m2/vypuštění. Vypuštění by se mělo jednou až dvakrát opakovat v týdenních intervalech. Poraďte se s poradcem společnosti Koppert nebo příslušným distributorem přípravků společnosti Koppert, který vám poradí nejlepší strategii pro vaši situaci.

Podmínky prostředí

Relativní vlhkost by měla být vyšší než 75 % a teplota by měla alespoň několik hodin denně přesahovat 20 °C. Phytoseiulus persimilis nevstupuje do diapauzy.

Kombinované použití

Lze kombinovat s Neoseiulus californicus a Feltiella acarisuga.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Skladování po obdržení

1–2 dny.

Teplota skladování

8–10 °C

Podmínky skladování

V temnu, lahvička umístěna vodorovně.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?