Mirical

Vědecký název:
Macrolophus pygmaeus
Běžný název:
Dravá ploštice
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Mirical?

Mirical používejte k biologické ochraně před všemi stádii:

 • molice skleníkové (Trialeurodes vaporariorum)
 • molice bavlníkové (Bemisia tabaci), zejména vajíčky a larvami

Mirical také působí proti:

 • svilušce chmelové
 • třásnokřídlým (včetně Echinothrips americanus)
 • vajíčkům motýlů
 • makadlovce (Tuta absoluta)
 • mšicím (v menší míře)
 • larvám vrtalek (v menší míře)

Macrolophus dokáže přežívat i na rostlinných šťávách, zpomaluje to však vývoj populace.

Macrolophus nasaďte na začátku období růstu, protože populace dravých ploštic potřebuje čas, aby se usadila a rozvinula.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Mirical funguje?

Dospělé dravé ploštice a nymfy aktivně vyhledávají svou kořist a hubí ji. Z vajíček, larev a kukel molic zůstane ve svém původním stavu pouze slupka.

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Mirical preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 0.25/m² 0.5/m² 5/m²
m²/unit 2.000 1.000 100
Interval (days) 14 14 14
Frequency 2x 2x 2x
Remarks - - introduce in infested areas only

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Mirical

 • Materiál naneste na čistou a suchou minerální vatu, do aplikačních nádob Dibox nebo na listy. Zajistěte, aby materiál zůstal alespoň několik hodin po nasazení netknutý
 • Nasazujte ve skupinách alespoň po 50 dravých plošticích
 • Vytvořte 6–10 distribučních míst na lahvičku
 • Materiál rozprostírejte v tenké vrstvě (o maximální tloušťce 1 cm), aby se dravé ploštice dokázaly dostat z nosného materiálu
 • Na začátku sezóny, kdy je tlak škůdců obecně nízký, použijte jako zdroj potravy produkt Entofood. Podpoříte tak vývoj ploštic Macrolophus.
 • Po pár týdnech je možné použít také Artefeed.
 • Pomocí odlepovací etikety si vyznačte, kam jste produkt aplikovali
Play

Ideální podmínky pro použití produktu Mirical

Optimální teploty pro použití produktu Mirical jsou přes 20 °C, při nižších teplotách se vývoj Macrolophus pygmaeus značně zpomaluje.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Mirical opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

 • Skladování po obdržení: 1–2 dny
 • Teplota skladování: 8–10 °C
 • V temnu (lahvička umístěna vodorovně)

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?