Mirical

Vědecký název:
Macrolophus pygmaeus
Běžný název:
Dravá ploštice
Kategorie produktu:
Přirozený nepřítel
Použít pro:
Použít pro: Molice Tuta absoluta
 • Obecný predátor upřednostňující molice.

 • Je také účinný proti Tuta absoluta.

 • Zejména vhodný pro použití u rajčat.

Play
Play
 • Obecný predátor upřednostňující molice.

 • Je také účinný proti Tuta absoluta.

 • Zejména vhodný pro použití u rajčat.

Použít pro

Použít pro

Škůdci

Molice skleníková (Trialeurodes vaporariorum), molice bavlníková (Bemisia tabaci), vajíčka a housenky motýla makadlovka (Tuta absoluta) a jiných motýlů. Krmí se také sviluškou chmelovou (Tetranychus urticae), mšicemi a larvami vrtalek (Liriomyza spp.).

Plodiny

Zejména rajčata (může způsobit poškození jiných rostlin).

Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Dospělé dravé ploštice a nymfy aktivně vyhledávají svou kořist a vysávají ji. Zůstává skelet ve své původní podobě.

Vizuální efekt

Macrolophus pygmaeus vysává obsah těla své kořisti a zanechává pouze prázdný skelet.

Play
Specifikace produktu

Specifikace produktu

Velikost balení 500 dospělců a nymf.
Forma Lahvička 100 ml.
Nosič Dřevěné štěpky a pohankové slupky.
Návod k použití

Návod k použití

Aplikace

 • Přípravek Mirical nasaďte na začátku vegetačního období a poskytněte
 • přípravek Entofood nebo Artefeed jako zdroj potravy, protože populace dravých ploštic potřebuje čas, aby se zavedla a rozšířila. Mirical dokáže přežívat i na rostlinných šťávách, nedostatek hmyzí kořisti však výrazně zpomaluje vývoj populace.
 • Materiál naneste na čistou a suchou minerální vatu, do aplikačních nádob Dibox nebo na listy.
 • Zajistěte, aby materiál zůstal alespoň několik hodin po nasazení netknutý
 • Nasazujte ve skupinách alespoň po 50 dravých plošticích
 • Vytvořte 6–10 distribučních míst na lahvičku.
 • Materiál rozprostírejte v tenké vrstvě (o maximální tloušťce 1 cm), aby se dravé ploštice dokázaly dostat z nosného materiálu
Play

Dávkování

Dávkování přípravku Mirical závisí na klimatu, plodině a hustotě škůdců a mělo by být vždy přizpůsobeno konkrétní situaci. Preventivně zahajte nasazení. Míra nasazení se obvykle pohybuje od 0,25 do 5 na m2/vypuštění. Vypuštění by se mělo po dvou týdnech opakovat. Poraďte se s poradcem společnosti Koppert nebo příslušným distributorem přípravků společnosti Koppert, který vám poradí nejlepší strategii pro vaši situaci.

Podmínky prostředí

Optimální teploty pro použití přípravku Mirical jsou přes 20 °C, při nižších teplotách se vývoj Macrolophus pygmaeus značně zpomaluje.

Kombinované použití

Měl by být používám v kombinaci s parazitoidy molic.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků
Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Skladování po obdržení

1–2 dny.

Teplota skladování

8–10 °C

Podmínky skladování

V temnu, lahvička umístěna vodorovně.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Vždy dodržujte podmínky uvedené v místních registracích výrobků. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?