Aphiscout

Vědecký název:
Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphelinus abdominalis, Praon volucre, Ephedrus cerasicola
Běžný název:
Směs parazitických vosiček
Kategorie produktu:
Natural enemy

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Aphiscout?

Aphiscout používejte jako prevenci nebo v počátečních fázích napadení mšicemi, kdy ještě není jisté nebo nevíte, o který druh mšic se jedná. Podle barvy parazitovaných mšic lze poznat, který druh parazitoidu je za daných podmínek účinný proti tomuto druhu mšic. Pro dosažení větší účinnosti nasaďte velké množství konkrétního parazitoidu.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Aphiscout funguje?

Dospělé samičky parazitických vosiček na mšicích parazitují. Parazitované mšice se nafouknou, ztuhnou a vytvoří kožovité černé, šedé nebo hnědé mumie. První dospělé vosičky se z mumií vyklubou přibližně dva týdny po nasazení.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Aphiscout preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 0.63/m² 1.25/m² -
m²/unit 400 200 -
Interval (days) 14 7 -
Frequency   min. 3x -
Remarks - - -

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Aphiscout

  • Odlepte vnější vrstvu štítku – začněte od pravého horního rohu
  • Tubu zavěste vodorovně na drát na rostlinu, větev nebo řapík listu tak, že štítek omotáte kolem a konec štítku přilepíte zpět na štítek
  • Víčkem otočte tak, aby malé dírky byly zarovnány s otvorem
  • Pomocí odlepovací etikety si vyznačte, kam jste produkt aplikovali

Ideální podmínky pro použití produktu Aphiscout

Optimální teplota pro Aphiscout je 16 °C až 30 °C.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Aphiscout opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

  • Doba použitelnosti: Jeden až dva dny
  • Teplota skladování: 8–10 °C

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?