Thripex

Vědecký název:
Neoseiulus cucumeris
Běžný název:
Dravý roztoč
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Thripex?

Thripex používejte k biologické ochraně před různými druhy třásnokřídlých (vejce při líhnutí a první larvální stádium). Draví roztoči se také živí sviluškami (např. Tetranychus turkestani, Polyphagotarsonemus latus), několika dalšími roztoči, medovicí a pylem.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Thripex funguje?

Dospělí draví roztoči aktivně vyhledávají svou kořist a hubí ji.

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

 • Láhev o objemu 1 000 ml obsahující 50 000 dravých a moučných roztočů
 • Kbelík o objemu 6 000 ml obsahující 100 000 dravých a moučných roztočů
 • Kbelík o objemu 6 000 ml obsahující 500 000 dravých a moučných roztočů

Každá láhev i kbelík obsahují dravé roztoče (ve všech stádiích) a moučné roztoče (ve všech stádiích) smíchané s otrubami.

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Thripex

 • Před použitím lahvičkou opatrně otáčejte a třepte
 • Láhev: K otevření dávkovacího otvoru stiskněte střed víčka
  Kbelík: K rozptylování produktu Thripex použijte lžíci, 2–3 ml na každý blok minerální vaty proti dávkovači
 • Materiál nasypte na listy
 • Produkt nasaďte alespoň na 4 000 míst na hektar tak, aby byl rovnoměrně rozptýlen po celé ploše
 • V případě potřeby lze produkt Thripex mechanicky rozptýlit pomocí (Mini)-Air(o)bug

Po aplikaci v kupičkách na blocích minerální vlny se budou draví roztoči několik týdnů množit a rozšiřovat v plodině.

Bezpečnostní opatření: V případě mechanické aplikace může vdechnutí produktu způsobit senzibilizaci. Proto doporučujeme, aby uživatelé a lidé pracující v blízkosti místa aplikace používali protiprachovou masku.

Play

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Thripex preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 50/m² 100/m² 100/m²
m²/unit 500-1000 250-500 250-500
Interval (days) 14 14 7
Frequency - - -
Remarks - - -

Ideální podmínky pro použití produktu Thripex

Dravý roztoč nepodléhá diapauze, a tudíž je lze nasadit v kteroukoli roční dobu. Relativní vlhkost by měla být vyšší než 75 % a teplota by měla několik hodin denně přesahovat 20 °C.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Thripex opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle, než doporučujeme, anebo za nesprávných podmínek.

 • Skladování po obdržení: 1–2 dny
 • Teplota skladování: 10–15 °C
 • V temnu (lahvičky umístěny vodorovně)
 • Kbelíky nepokládejte na sebe

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?