Naše společnost

Náš příběh

K tomu, abychom učinili náš svět udržitelnějším, potřebujeme takové způsoby pěstování plodin, které jsou jak bezpečné, tak zdravé. Věříme, že odpovědi na tyto náročné výzvy zemědělství leží v samotné přírodě. Proto s přírodou spolupracujeme. A pomáháme naší planetě nalézt rovnováhu. Za použití přirozených nepřátel k boji proti škůdcům, čmeláků k opylování, mikrobů a biostimulantů, které podporují, chrání a posilují plodiny. Zlepšováním zdraví rostlin, nad zemí i pod zemí.

Naši společnost založil v roce 1967 Jan Koppert, holandský pěstitel s jasnou vizí: Svět potřebuje alternativu k chemickým pesticidům. Byl prvním, kdo objevil přírodní řešení boje proti škůdcům ohrožujícím jeho plodiny. Uvedl do pohybu zásadní přeměnu směřující k udržitelnému zemědělství.

Již více než 50 let prosazujeme inovace v oblasti zemědělství a naše úsilí přináší výsledky. Pěstitelé a zemědělci po celém světě využívají naše produkty a znalosti k obnovení přirozené rovnováhy u svých plodin. Zlepšováním zdraví a odolnosti plodin i výnosu.

Společně splňujeme ty nejvyšší nároky na bezpečnost potravin na naší cestě ke konečnému cíli: 100% udržitelnému zemědělství.

Jasný cíl, kterého však nemůžeme dosáhnout sami. Proto spolupracujeme s pěstiteli, partnery, univerzitami, výzkumnými stanicemi a vládními orgány po celém světě. Společně přispíváme k lepšímu zdraví lidí i planety. Takže pokračujme stále vpřed a spolupracujme s přírodou.

Naše vize

Svět potřebuje 100% udržitelné zemědělství. My ke splnění tohoto cíle přispíváme vývojem a propagací udržitelných pěstitelských postupů ve spolupráci s přírodou.

Big impact starts small

Play

Naše poslání

Společnost Koppert přispívá k lepšímu zdraví lidí i planety. Ve spolupráci s přírodou činíme zemědělství zdravějším, bezpečnějším a produktivnějším. Poskytujeme integrovaný systém specializovaných odborných informací a bezpečných přírodních řešení, která zlepšují zdraví, odolnost i výnosy plodin.

Naše hodnoty

Principy, kterými se řídí naše jednání při podpoře a naplňování našeho poslání, vize a účelu. Klíčové hodnoty, které vyznáváme, zcela jasně vyjadřují náš postoj a jsou pro nás kompasem pro vše, co děláme. Jsou jádrem kultury naší společnosti.

Spolupracujeme s přírodou
K tomu, abychom učinili náš svět udržitelnějším, potřebujeme taková řešení pro pěstování plodin, která jsou jak bezpečná, tak zdravá. Ve všem, co děláme, si musíme být jisti, že příroda a lidé se dělí o získaný prospěch. Věříme, že odpovědi na naše náročné výzvy zemědělství leží v samotné přírodě. A v obnovu přirozené rovnováhy na naší planetě. Právě proto spolupracujeme s přírodou.

Pracujeme pro pěstitele
Naši společnost založil pěstitel, a tak nikdy nezapomeneme na své kořeny. Naše produkty a znalosti poskytujeme pěstitelům a zemědělcům na celém světě. Chápeme, jakým problémům čelí, a cítíme velkou odpovědnost za to, abychom jim pomáhali obnovit přirozenou rovnováhu v jejich plodinách. Jejich prostřednictvím přispíváme k dostupnosti bezpečných, vysoce kvalitních a cenově přijatelných potravin.

Neustále pracujeme na zlepšení
Naše mise nás vede k tomu, abychom neustále hledali nová a lepší řešení. Neustále budujeme své know-how a zlepšujeme procesy, produkty a služby, abychom předčili očekávání našich zákazníků. Díky naší otevřenosti novým myšlenkám a schopnosti učit se metodou pokusu a omylu zůstáváme průkopníky v našem oboru.

Budujeme globální sítě
Spolupráci máme v DNA. Víme, že abychom se po krocích přiblížili naší misi a vizi, musíme spolupracovat. Skrze svou celosvětovou síť sdílíme naši vizi a znalosti, budujeme hodnotná propojení a inspirujeme ostatní. Naše celosvětová síť je klíčovou věcí, takže její zajištění je stejně důležité jako její budování. Spolupracujeme, tak abychom dosáhli svého konečného cíle: 100% udržitelné zemědělství.

Jsme rodina
Jsme rodinnou společností a navzájem se k sobě chováme jako ke členům rodiny. Staráme se o sebe navzájem, respektujeme se a vážíme si jeden druhého. Spojují nás společné hodnoty a silná víra v biologická řešení a udržitelné pěstitelské postupy.

Naše historie

V roce 1967 hledal pěstitel okurek Jan Koppert nové řešení pro boj se škůdci, protože účinnost pesticidů, které používal, se snížila. Byl prvním, kdo objevil a představil přírodní řešení: použití přirozeného nepřítele, roztoče savečky oranžové (Phytoseiulus persimilis), k boji proti sviluškám.

Výsledky a účinky byly tak působivé, že se Jan Koppert rozhodl toto řešení vyrábět, a to nejen pro svůj podnik, ale také k prodeji kolegům pěstitelům.

Tak se zrodila společnost Koppert. Jeho synové Peter a Paul Koppertovi a synovec Henri Oosthoek vytvořili z malé průkopnické společnosti leadera globálního trhu, kterým jsme dnes. Rozšířením naší řady užitečného hmyzu, zaváděním přírodních opylovačů, objevováním a vyvíjením mikrobiálních produktů a biostimulantů. A zpřístupněním našich přírodních řešení pěstitelům a zemědělcům po celém světě. Poskytováním udržitelné alternativy k chemickým pesticidům a zahájením zásadní přeměny směřující k udržitelnému zemědělství pro zajištění zdravé budoucnosti lidí a planety.

Již více než 50 let soustavně zkoumáme, formulujeme a uvádíme přírodní řešení, která jsou součástí samotné přírody. Dnes naši rodinnou společnost vede do budoucnosti již další generace. Díky 30 pobočkám po celém světě jsou naše řešení v současnosti používána ve více 100 zemích.

Naše řešení

Nabízíme integrovaný systém přírodních řešení pro pěstování zdravějších a bezpečnějších plodin, která umožňují pěstitelům zlepšit kvalitu i výnos. Našimi soustavnými inovacemi a na dosah ruky ležícími odbornými znalostmi a poradenstvím podporujeme více než 100 zemí v úspěšném uplatňování udržitelných způsobů pěstování. Náš holistický přístup je to, čím se odlišujeme. Zlepšováním zdraví rostlin, nad zemí i pod zemí. Všechna naše řešení podporují jeden cíl: 100% udržitelné zemědělství.