Naše společnost

Naše společnost

Společnost Koppert Biological Systems vyrábí udržitelná pěstitelská řešení pro potravinářské plodiny a okrasné rostliny. Společně s pěstiteli a v úzkém spojení s přírodou se snažíme, aby zemědělství a zahradnictví byly zdravější, bezpečnější, produktivnější a odolnější. Dosahujeme toho tím, že k boji proti napadení škůdci používáme přirozené nepřátele, k přirozenému opylování využíváme čmeláky a k výživě a posílení plodin nad zemí i pod zemí používáme biostimulanty. Základem zdravých plodin a vyváženého životního prostřední je obnova a ochrana životně důležitých ekosystémů probíhající přirozeným způsobem.

Přidáte-li k tomu naše kvalitní know-how a konzultační služby, pochopíte, proč nás stále víc pěstitelů považuje za partnera, s nímž mohou uskutečnit své touhy.

Partners with Nature

Play

Poslání a vize

Společnost Koppert Biological Systems přispívá k lepšímu zdraví lidí a planety. Ve spojení s přírodou děláme zemědělství zdravější, bezpečnější a produktivnější. 

Poskytujeme integrovaný systém specializovaných odborných informací a přirozených, bezpečných řešení, která zlepšují zdraví, odolnost a výnosy plodin. 

Koppert Biological Systems
Ve spojení s přírodou

Výzkum a vývoj

Základem všech činností společnosti Koppert jsou neutuchající snahy o objevení a využívání přírodních principů. Její síla spočívá ve schopnosti proměnit tyto znalosti v praktické aplikace, které pomáhají nalézt řešení přetrvávajících problémů.

Rozsáhlé know-how společnosti Koppert v oblasti mikroorganismů, biostimulantů a feromonů přineslo v posledních letech nesčetná řešení, díky nimž se odolnost rostlin zlepšila natolik, že choroby už nemají příliš šancí.

Výzkum a vývoj prováděný společností Koppert je často základem biologických řešení, která jsou následně aplikována po celém světě. Díky vytrvalému úsilí firmy je nyní možné v boji proti nejrůznějším škůdcům nasadit celou řadu specifických roztočů. Podobné průlomové objevy v oblasti opylování přinesly nebývalé zvýšení produktivity a zlepšení kvality mnoha plodin.

Celosvětová produkce a distribuce řešení

Řešení jsou použitelná a užitečná pouze v případě, že je lze účinně reprodukovat a šířit. Společnosti Koppert a jejím partnerům se to v posledních letech daří dokonale. Společnost Koppert přistupuje k rostlinám uceleně a vytváří řešení pro všechny relevantní prvky.

K našim klíčovým oborům patří:

  • odolný růst s NatuGro,
  • ochrana proti škůdcům,
  • přirozené opylování,
  • aplikační technologie a monitorování,
  • ošetřování osiva.

Know-how a sdílení znalostí

Společnost Koppert je sice v prvé řadě známá svými produkty, ale v zásadě se jedná o znalostní firmu. Naše silná základna výzkumu a vývoje nás přesvědčuje o tom, že důležitým krokem na cestě k udržitelnému zemědělství a zahradnictví je sdílení znalostí a školení zaměstnanců.

Více než 300 profesionálních konzultantů je zárukou toho, že se našim obchodníkům a pěstitelům dostává při zvládání každodenních výzev nezbytné podpory. Vedle provozního poradenství věnují naši odborníci spoustu času a úsilí předávání svých základních znalostí týkajících se přírody a jejích řešení. Společnost Koppert nabízí celou řadu kurzů a také úzce spolupracuje s univerzitami po celém světě s cílem zpřístupnit znalosti širší cílové skupině.

Ve společnosti Koppert jsme přesvědčeni, že právě znalosti jsou důležitým prvkem na cestě k úspěchu.

Historie

V roce 1967 byl Jan Koppert vášnivým pěstitelem okurek. Den co den se snažil svou plodinu optimalizovat tak, aby dosáhl co nejvyšších výnosů. S chorobami a škůdci se bojovalo pomocí chemických látek, ale účinnost chemické ochrany rostlin každým rokem klesala. Situace vyvrcholila ve chvíli, kdy Jan Koppert začal mít na tyto výrobky alergii a v důsledku toho onemocněl. Musel učinit zásadní rozhodnutí: skončit, nebo hledat nějakou alternativu.

S obrovským nasazením se Jan pustil do hledání alternativních možností a ponořil se do světa přirozených nepřátel. Jako první použil ve své pěstitelské školce přirozeného nepřítele k boji proti svilušce. Výsledky a účinky byly tak skvělé, že se Jan Koppert rozhodl vytvořit vlastní řešení, a to nejen pro svůj podnik, ale také k prodeji kolegům pěstitelům. Tak se zrodila firma Koppert Biological Systems.

Hledání biologických řešení od té doby nabývalo na intenzitě. Podnik díky tomu zaujal přední postavení na trhu v oblasti biologické ochrany plodin a přirozeného opylování. Řešení Koppert se v současné době úspěšně aplikují ve více než 100 zemích.