Enermix

Vědecký název:
Eretmocerus eremicus and Encarsia formosa
Běžný název:
Směs dvou druhů parazitických vosiček
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Enermix?

Enermix používejte k biologické ochraně před molicí skleníkovou (Trialeurodes vaporariorum) a molicí bavlníkovou (Bemisia tabaci) během druhého až čtvrtého larválního stádia. Enermix používejte jako preventivní opatření a v případě prvních známek napadení škůdci.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Enermix funguje?

Dospělé samičky parazitických vosiček parazitují na larvách molic ve druhém až čtvrtém larválním stádiu. Dochází také k živení se hostitelem.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Enermix preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 3/m² 6/m² 9/m²
m²/unit 1.000 500 330
Interval (days) 7-14 7 7
Frequency - min. 3x min. 3x
Remarks - release until control is achieved release until control is achieved

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Enermix

  • Balení opatrně otevřete ve skleníku
  • Proužky ohněte a odtrhněte. Začněte odtrhávat na opačné straně, než je otvor pro zavěšení
  • Zavěste kartičky mezi plodiny – pokud možno přibližně 75 cm pod vrchol rostliny a ne na přímé slunce
  • Nedotýkejte se kukel
Play

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Enermix opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle, než doporučujeme, anebo za nesprávných podmínek.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny
  • Teplota skladování: 8–10 °C
  • Skladujte v temnu

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?