Citripar

Vědecký název:
Anagyrus vladimiri
Běžný název:
Parazitická vosička
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Citripar?

Citripar používejte k biologické ochraně před červcem citroníkovým (Planococcus citri) a červcem révovým (Planococcus ficus). V případě závažnějšího napadení použijte také Cryptobug.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Citripar funguje?

Dospělé samičky parazitických vosiček parazitují na červcích, zejména na druhém a třetím larválním a dospělém stádiu samiček červce citroníkového a červce révového.

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Citripar preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 0.1/m² 0.25/m² 0.5/m²
m²/unit 5.000 2.000 1.000
Interval (days) 14 7-14 7-14
Frequency every other weerk 2x 2-3x
Remarks ornamentals - Also deploy Cryptobug

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Citripar

  • Sejměte štítek z lahvičky (podle návodu)
  • Zavěste lahvičku do plodiny tak, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu svitu
  • Použijte v koloniích červců nebo v jejich blízkosti
  • Lahvičky ponechejte v plodině alespoň dva týdny
  • Zajistěte odpovídající kontrolu mravenců
Play

Ideální podmínky pro použití produktu Citripar

Dravá vosička je nejúčinnější při teplotách kolem 25 °C. Nejnižší teplota, při níž může dojít k jejímu vývoji, je 13 °C, nejvyšší je 38 °C.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Citripar opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny
  • Teplota skladování: 15-20 °C (neskladujte v chladničce)

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?