Entofood

Vědecký název:
Ephestia kuehniella, Artemia spp.
Běžný název:
Molí vajíčka
Kategorie produktu:
Supplementary food
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Entofood?

Entofood používejte jako alternativní krmivo pro dospělce a nymfy dravých ploštic Macrolophus pygmaeus, pokud se neobjeví žádné molice. Dravé mšice si díky tomu mohou vytvořit populaci, jestliže se žádní škůdci nevyskytnou.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Entofood funguje?

Dravé ploštice Macrolophus využívají vajíčka jako zdroj bílkovin

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Entofood

  • Entofood nasaďte společně s Macrolophus pygmaeus
  • Pomocí Mini-Airbug* rozptylte 60 gramů produktu na řádek

* Upozornění! Když pomocí rozprašovače rozptylujete 50gramovou variantu produktu Entofood, musíte na Mini-Airbug namontovat jinou dávkovací nádobu.

Bezpečnostní opatření: V případě mechanické aplikace může vdechnutí produktu způsobit senzibilizaci. Proto doporučujeme, aby uživatelé a lidé pracující v blízkosti místa aplikace používali protiprachovou masku.

Play

Ideální podmínky pro použití produktu Entofood

Pro optimální rozptýlení pomocí Mini-Airbug:

  • Začněte na konci řádkua postupujte směrem ke středové uličce
  • Dbejte na to, aby byl produkt Entofood rozptýlen na rostliny
  • Prostředek Mini-Airbug držte pod takovým úhlem, aby veškerý materiál dopadal na plodinu
  • Ve skleníku vypněte všechny ventilátory, protože mohou narušit proudění vzduchu z prostředku Mini-Airbug

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Entofood opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

Pokyny ke skladování:

  • Ve skleníku nechte lahvičku aklimatizovat s uzavřeným víčkem, aby uvnitř ní nedocházelo ke kondenzaci. Tak zabráníte tomu, aby se z vajíček nevytvořily hrudky.
  • Maximální doba skladování po obdržení: 5 dní
  • Optimální teplota skladování: 8–10 °C
  • Skladujte na temném místě

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?