Entofood

Vědecký název:
Ephestia kuehniella, Artemia spp.
Běžný název:
Mrtvá vajíčka zavíječe moučného a cysty žábronožek.
Kategorie produktu:
Doplňková potrava
  • Alternativní potrava pro Macrolophus pygmaeus.

  • Pro vývoj a udržování populace.

Play
  • Alternativní potrava pro Macrolophus pygmaeus.

  • Pro vývoj a udržování populace.

Použít pro

Použít pro

Entofood použijte jako alternativní zdroj potravy pro vývoj a udržení populací Macrolophus pygmaeus u rajčat na začátku sezóny a při nízké hustotě kořisti.

Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Vzhledem k tomu, že Macrolophus pygmaeus si musí před příchodem škůdce vytvořit v plodině populaci, lze přípravek Entofood použít v prvních týdnech po zavedení jako alternativní potravu.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Velikost balení 10 gramů Ephestia kuehniella + 50 gramů Artemia spp.; 50 gramů Ephestia kuehniella + 250 gramů Artemia spp.
Forma Láhev 100 ml, 500 ml.
Vývojová fáze Mrtvá vajíčka a cysty.
Nosič Žádný.
Návod k použití

Návod k použití

Aplikace přípravku Entofood

  • Přípravek Entofood aplikujte ve skleníku na místech, na kterých byl nasazen Macrolophus pygmaeus.
  • Provádějte to týdně, dokud nebude populace Macrolophus pygmaeus dostatečně velká a škůdci přítomní.
  • Dbejte na to, aby byl přípravek Entofood rozptýlen na rostliny.
  • Entofood lze distribuovat pomocí Mini-Airbug.
Play

Dávkování

Dávkování přípravku Entofood závisí na klimatu, plodině a hustotě škůdců a mělo by být vždy přizpůsobeno konkrétní situaci. Dávkujte 60 gramů na 100 metrů řádku. V případě potřeby po 7–14 dnech opakujte. Poraďte se s poradcem společnosti Koppert nebo příslušným distributorem přípravků společnosti Koppert, který vám poradí nejlepší strategii pro vaši situaci.

Poznámky

Přípravek Entofood lze také použít pro Nesidiocoris tenuis v prvních týdnech po vypuštění dravé ploštice, dokud nebude přítomna dostatečná kořist.

Bezpečnostní opatření

Aplikace tohoto přípravku může vyvolat přecitlivělost nebo alergické reakce. Proto doporučujeme provést nezbytná preventivní opatření.

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Skladování po obdržení

Max. 5 dnů

Teplota skladování

8–10 °C

Podmínky skladování

Skladujte na suchém místě ve tmě. Před použitím nechejte láhve ve skleníku aklimatizovat, víčko nechte zavřené, aby se zabránilo kondenzaci a tvorbě hrudek.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Vždy dodržujte podmínky uvedené v místních registracích výrobků. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?