Aphidend

Vědecký název:
Aphidoletes aphidimyza
Běžný název:
Mšicomorka
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy Aphidend používat?

Aphidend používejte k biologické ochraně před celou řadou druhů mšic, zejména v případě, že se objeví v koloniích.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Aphidend funguje?

Kolonie mšic šíří vůni medovice, která vábí dospělé mšicomorky. Ty do těchto kolonií nakladou vajíčka, čímž svým larvám zároveň zajistí zdroj potravy. Po vylíhnutí larvy paralyzují mšice a pak je vysají.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Aphidend preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate - 1/m2 10/m2
m²/unit - 1000 100
Interval (days) - 7 7
Frequency - Continously Continously
Remarks - Use the 500 ml bottle Use the 500 ml bottle

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Aphidend

  • Ve skleníku otevřete lahvičku s produktem Aphidend
  • Lahvičku umístěte přímo na zeminu nebo ji zavěste mezi rostliny, mimo dosah mravenců.
  • Obsah nerozsypávejte!
  • Jakmile se mšicomorky vylíhnou, opustí lahvičku a rozptýlí se
  • Jedna lahvička produktu Aphidend pokryje plochu asi 3 000 m2. Z lahvičky o objemu 500 ml se uvolní minimálně tři mšicomorky na m2.
  • Pomocí odlepovací etikety si vyznačte, kam jste produkt aplikovali
Play

Ideální podmínky pro použití produktu Aphidend

K dosažení co nejlepších výsledků používejte Aphidend v prostředí s vysokou relativní vlhkostí. Vzhledem k tomu, že mšicomorky jsou aktivní v noci, je důležité, aby teplota v noci byla vyšší než 12 °C, čímž se zajistí optimální podmínky pro kladení vajíček.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Aphidend opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny
  • Teplota skladování: 10–15 °C
  • Skladujte v temnu

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?