Aphipar

Vědecký název:
Aphidius colemani
Běžný název:
Parazitická vosička
Kategorie produktu:
Natural enemy
Parasitic wasp Aphidius colemani predating on aphids
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Aphipar?

Aphipar používejte k biologické ochraně zejména před:

  • mšicí bavlníkovou (Aphis gossypii)
  • mšicí broskvoňovou, var. tabáková (Myzus persicae var. nicotianae)
  • mšicí broskvoňovou (Myzus persicae var. persicae)

Aphipar doporučujeme zejména v počáteční fázi napadení mšicemi.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Aphipar funguje?

Dospělé samičky parazitických vosiček kladou svá vajíčka paraziticky do mšic, ty se v důsledku toho nafouknou a ztvrdnou a vzniknou kožovité, šedohnědé mumie. První dospělé parazitické vosičky se vyklubou kulatým otvorem v zadní části mumie zhruba dva týdny po nasazení.

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Aphipar preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 0.25/m² 1/m² 2/m²
m²/unit 4.000 1.000 500
Interval (days) 7 7 7
Frequency - min. 3x min. 6x
Remarks - - -

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Aphipar

  • Materiál rozprostřete na minerální vatu nebo do aplikačních nádob Dibox
  • Zajistěte, aby materiál alespoň několik dní zůstal suchý a nebyl přemístěn z místa aplikace
  • Pomocí odlepovací etikety si vyznačte, kam jste produkt aplikovali
Play

Ideální podmínky pro použití produktu Aphipar

Účinnost se snižuje při teplotách nad 30 °C.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Aphipar opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny
  • Teplota skladování: 8–10 °C
  • Skladujte v temnu

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?