Biologické ošetřování osiva

Všeobecné informace

Poptávka po řešeních na bázi biologického ošetřování osiva stále stoupá. Tato řešení totiž zemědělcům poskytují možnost ochránit potenciální výnos a kvalitu minimalizací ztráty plodin. Produkty značky Koppert určené k biologickému ošetřování osiva lze rozdělit na produkty chránící plodinu (Cerall, Cedomon, Cedress), které mají prokázaný účinek proti škůdcům či chorobám (biotickému stresu), a na biostimulanty (Panoramix), které zvyšují odolnost plodin proti abiotickému stresu, například stresu způsobenému suchem a salinitou, a zvyšují příjem živin.

Co je biologické ošetřování osiva?

Biologické ošetřování osiva spočívá v aktivních složkách, k nimž patří mikrobi, např. houby a bakterie, a také extrakty z rostlin a řas.

Biologické látky se v práškové nebo tekuté formě aplikují na osivo. Celé semeno se pokryje rovnoměrnou vrstvou a díky tomu má účinné složky k dispozici vždy, když je potřebuje.

Jaké výhody nabízí biologické ošetřování osiva?

Biologické ošetřování osiva má příznivé účinky na růst a odolnost rostliny, abiotický stres, vývoj kořenového systému a produktivitu plodiny. Zde je přehled vlastností mikrobiálních společenstev v závislosti na příslušném organismu:

  • biologické ošetřování osiva působí jako biostimulant: ošetřená plodina je silnější a lépe roste,
  • ošetření zvyšuje výnos a zároveň pomáhá rostlinám bojovat proti patogenům a minimalizovat biotický stres,
  • mikroorganismy podporující růst rostliny se usazují v kořenech a chrání plodinu během celého období růstu.
  • Ošetřováním osiva se zvyšuje dostupnost živin v kořenovém systému a jejich příjem,
  • lepší růst kořenů a kmenů znamená optimalizaci počátečního tempa růstu a to, že se zlepšuje nutriční hodnota a zvyšuje výnos plodiny,
  • biologickým ošetřováním osiva se snižuje používání agrochemických přípravků – díky tomu jsou pěstitelé v menší míře vystaveni chemickým látkám a snižuje se dopad na životní prostředí. Tímto způsobem se také snižuje expozice půdy agrochemikáliím.
Potřebujete pomoc?