Entomite-M

Vědecký název:
Stratiolaelaps scimitus
Běžný název:
Dravý roztoč
Kategorie produktu:
Natural enemy

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Entomite-M?

Entomite-M používejte k biologické ochraně před vajíčky, larvami a kuklami smutnic, zejména ale před menšími larvami. Produkt nasaďte při prvních známkách přítomnosti škůdce.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Entomite-M funguje?

Dospělci a nymfy se živí larvami smutnic a dalšího hmyzu žijícího v půdě. Roztoči se objevují v půdě a na ní a ve spodní části lodyhy. Stratiolaelaps scimitus se jen zřídka přesouvá na samotnou rostlinu. Ke snižování míry napadení dochází pomalým, ale stabilním tempem.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Kartonové tuby obsahující 10 000 (0.9 litry) nebo 50 000 (3.6 litry) dravých roztočů (ve všech stádiích) ve směsi vermikulitu a rašeliny

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Entomite-M

  • Před použitím lahvičkou či sáčkem opatrně otáčejte a třepte
  • Materiál rovnoměrně rozprostřete na půdu nebo minerální vatu (ne na plast)
  • Neaplikujte do díry v blízkosti lodyhy, aby nedošlo k poškození rostliny skladištními roztoči
  • Produkt Entomite-M obsahuje skladištní roztoče (Carpoglypus lactis). Produkt Entomite-M vždy nanášejte na půdu, ne na rostlinu. Při jeho prvním použití proveďte na malé ploše test a teprve potom Entomite-M aplikujte na plodinu.

Ideální podmínky pro použití produktu Entomite-M

Pro dosažení optimálních výsledků musí být půda vlhká, ale ne příliš mokrá, a bohatá na organické látky. Mimoto by měla mít otevřenou strukturu. Minimální teplota pro úspěšné použití produktu Entomite-M je 15 °C.

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Entomite-M preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 100/m² 200/m² 500/m²
m²/unit 100/500 50/250 20/100
Interval (days) - - -
Frequency 1x 1x 1x
Remarks - - -

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Entomite opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny
  • Teplota skladování: 10–15 °C
  • V temnu (lahvička umístěna vodorovně)

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?