Entomite-M

Vědecký název:
Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles)
Běžný název:
Dravý roztoč
Kategorie produktu:
Přirozený nepřítel
Použít pro:
Použít pro: Smutnice třásnokřídlí
  • Obecní draví půdní roztoči

  • Zejména pro ochranu před larvami smutnic a kuklami třásnokřídlých.

Play
  • Obecní draví půdní roztoči

  • Zejména pro ochranu před larvami smutnic a kuklami třásnokřídlých.

Použít pro

Použít pro

Škůdci

Vajíčka, larvy a kukly smutnic, kukly třásnokřídlých.

Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Draví roztoči se živí larvami smutnic, kuklami třásnokřídlých a dalším hmyzem žijícím v půdě. Roztoči se objevují v půdě a na ní a ve spodní části lodyhy. Ke snižování míry napadení dochází pomalým, ale stabilním tempem.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Velikost balení 10 000; 50 000; 125 000 dravých roztočů.
Forma Kartonové nádoby 0,9 litrů, 3,6 litrů.
Nosič Rašelina a mech Sphagnum spp.
Návod k použití

Návod k použití

Aplikace

  • Před použitím kartonové nádoby opatrně otáčejte a třepte.
  • Materiál rovnoměrně rozprostřete na půdu nebo výsadbové médium (ne na plast).
Play

Dávkování

Dávkování přípravku Entomite-M závisí na klimatu, plodině, výsadbovém médiu a hustotě škůdců a mělo by být vždy přizpůsobeno konkrétní situaci. Nasazení začněte preventivně nebo jakmile jsou na plodinách zjištěni první škůdci. Míra nasazení se obvykle pohybuje od 100 do 500 na m2/vypuštění. Poraďte se s poradcem společnosti Koppert nebo příslušným distributorem přípravků společnosti Koppert, který vám poradí nejlepší strategii pro vaši situaci.

Podmínky prostředí

Pro dosažení optimálních výsledků musí být půda vlhká, bohatá na organické látky a musí mít sypkou strukturu. Minimální teplota pro úspěšné použití přípravku Entomite-M je 15 °C.

Kombinované použití

Pro zajištění ochrany proti třásnokřídlým by měl být přípravek Entomite-M kombinován s obecnými dravými roztoči (Amblydromalus limonicus, Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris) nebo Orius spp.

Bezpečnostní opatření

Aplikace tohoto přípravku může vyvolat přecitlivělost nebo alergické reakce. Proto doporučujeme provést nezbytná preventivní opatření.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků
Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Skladování po obdržení

1–2 dny.

Teplota skladování

10–15 °C.

Podmínky skladování

V temnu, lahvička umístěna vodorovně.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Vždy dodržujte podmínky uvedené v místních registracích výrobků. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?