Preventivní opatření proti produktovým alergiím

Preventivní opatření proti produktovým alergiím

Zrovna tak jako můžete být alergičtí na kočky, pyl a prachové roztoče, můžete být alergičtí i na látky přirozeně se vyskytující v dravých roztočích, potravinových roztočích a doplňkových krmivech. Pokud nejste alergičtí, ale s určitými látkami jste v úzkém a dlouhodobém kontaktu, může se u vás alergie rozvinout. Na této stránce vám doporučujeme preventivní opatření, která můžete podniknout, abyste předešli jakýmkoli alergickým reakcím způsobeným produkty zmíněnými výše nebo abyste tyto reakce zmírnili.

O kterých produktech mluvíme?

Týká se to dravých roztočů, potravinových roztočů a doplňkových krmiv prodávaných společností Koppert. Na základě symbolů uvedených na balení produktů poznáte, kterými preventivními opatřeními můžete předejít možným alergickým reakcím.

Zabraňte vniknutí alergenů jejich vdechnutím a požitím tak, že budete nosit masku.
Zabraňte vniknutí alergenů pokožkou tak, že budete nosit ochranný oděv, který zakrývá paže a nohy.
Zabraňte vniknutí alergenů pokožkou tak, že budete nosit rukavice.

Vystavení se alergenům a preventivní opatření

Konkrétní preventivní opatření, která můžete podniknout, závisí na způsobu, kterým jste látkám obsaženým v těchto produktech vystaveni:

Vniknutí alergenů jejich vdechnutím a požitím
Abyste předešli vniknutí alergenů jejich vdechnutím a požitím, doporučujeme nosit respirační zařízení minimálně s filtrem P3, nejlépe ale úplnou masku s filtrem P3.

Vniknutí alergenů pokožkou
Pokud je reálné nebezpečí vniknutí alergenů pokožkou, doporučujeme, abyste nosili ochranný oděv, který zakrývá paže a nohy (např. jednorázovou kombinézu). Také vám doporučujeme nosit rukavice.

Aplikační zařízení

Pokud používáte aplikační zařízení, předejděte přímému kontaktu a ujistěte se, že v proudu vzduchu rozprašovače nikdo není.

Hygiena

Jakmile skončíte práci, sundejte si rukavice, boty a oblečení ještě předtím, než si sundáte masku. Pokud je to možné, vyčistěte si oblečení a boty na pracovišti a neberte si je domů. Zabráníte tak šíření alergenů a jiných částic. Pokud si oblečení perete doma, v práci ho navlhčete a domů ho přeneste v uzavřeném plastovém pytli. Tím, že oblečení v pytli navlhčíte, předejdete po otevření pytle rozptýlení alergenů a jiných částic do vzduchu.

Možné alergické reakce a léčba

Pokud ale do styku s látkami obsaženými v produktech zmíněných výše přijdete a ukáže se, že jste na ně alergičtí, můžou se u vás projevit alergické příznaky (např. červená, svědící pokožka nebo alergický ekzém, kýchání, rýma nebo svědění v nose, případně svědění nebo slzení očí).

Pokud se u vás příznaky alergie projeví a máte jakékoli otázky, obraťte se prosím na svého lékaře nebo odborníka ve zdravotnictví. V případě ohrožení života okamžitě volejte záchrannou službu.

Kombinace faktorů

Míra citlivosti se člověk od člověka liší. Problémy spojené s alergií se můžou objevit během pouhých několika týdnů od prvního kontaktu s alergenem nebo až po letech. Alergie se nerozvine u každého, kdo je alergenům vystaven. V praxi je obtížné zjistit, která látka alergickou reakci způsobí. Alergii může spustit také něco jiného v prostředí nebo kombinace různých faktorů (pyl, otruby nebo jiné látky poletující ve vzduchu). Pokud chcete zjistit, na které látky jste alergičtí, musíte se nechat testovat na alergie.

Tyto informace slouží pouze pro informativní účely a neměly by se používat k diagnóze nebo léčbě nějakého zdravotního problému, protože nenahrazují lékařskou péči. Pokud máte nějaký zdravotní problém nebo se domníváte, že ho máte, poraďte se s lékařem.

Tyto informace byly sepsány ve spolupráci s lékařskými odborníky z „Arbodienst Perspectief“.

Časté dotazy ohledně produktových alergií

Literatura

Arbo, R., Meern, D., de Rooij, A., Tamsma, P., en Longaandoeningen, K. C. A., Folgering, G. H., ... & Secretariaat, S. E. VEILIG WERKEN MET BIO-BESTRIJDERS.

de Groot, H. (2003). De prevalentie van beroepsallergie bij werkers in de paprikateelt. TBV–Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde, 11(2), 47-52.

Van Toorenenbergen, A. W., & Dieges, P. H. (1984). Occupational allergy in horticulture: demonstration of immediate-type allergic reactivity to freesia and paprika plants (Alergie z povolání v zahradnictví: ukázka okamžité alergické reakce na frézie a papriky). International Archives of Allergy and Immunology (Mezinárodní archiv alergie a imunologie), 75(1), 44-47.

Gisele Groenewoud, Occupational Allergy in Horticulture (Alergie z povolání v zahradnictví) / Beroepsallergie in de glas- en tuinbouw, Rotterdam, 2004, ISBN 90-90 185 25-9.

Bælum, J., Enkegaard, A., Doekes, G., Skov, P. S., Kjærstad, M. B., & Sigsgaard, T. (2007). Health effects of predatory beneficial mites and wasps in greenhouses (Draví, prospěšní roztoči a vosy ve sklenících a jejich dopady na zdraví). Danish Environmental Protection Agency (Dánská agentura pro ochranu životního prostředí).