Macro-Mite

Vědecký název:
Macrocheles robustulus
Běžný název:
Dravý roztoč
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Macro-Mite?

Macro-Mite používejte k biologické ochraně před:

  • kuklami třásnokřídlých
  • vajíčky, larvami a kuklami smutnic
  • larvami bedlobytkovitých (Lyprauta)

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Macro-Mite funguje?

Dospělci a nymfy se živí kuklami třásnokřídlých a dalším hmyzem žijícím v půdě. Roztoči se objevují na půdě a v ní a kolem spodní části lodyhy. Na samotnou rostlinu se nepřesouvají. Roztoči redukují napadení třásnokřídlými a smutnicemi.

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Kartonové tuby obsahující 50 000 dravých roztočů (ve všech stádiích) ve směsi vermikulitu a rašeliny

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Macro-Mite

  • Před použitím lahvičkou opatrně otáčejte/třepte
  • Materiál rozptylte na půdu nebo do nádoby
Play

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Macro-Mite preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 250/m² - -
m²/unit 2.00 - -
Interval (days) - - -
Frequency 1x - -
Remarks - - -

Ideální podmínky pro použití Macro-Mite

Pro dosažení optimálních výsledků musí být půda vlhká, bohatá na humus a musí mít sypkou strukturu. Minimální teplota pro úspěšné použití produktu Micro-Mite je 15 °C

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Micro-Mite opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny v temnu
  • Teplota skladování: 10–15 °C

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?