Prospěšné mikroorganismy

Co jsou prospěšné mikroorganismy?

Užitečné mikroorganismy, známé také jako prospěšné mikroby, jsou mikroorganismy, které poskytují pozitivní účinky svému prostředí, včetně různých biologických systémů a organismů. Tyto mikroorganismy hrají zásadní roli v biologické ochraně proti škůdcům tím, že účinně infikují a potlačují škodlivé škůdce.

Mezi užitečné mikroorganismy pro ochranu proti škůdcům patří houby, bakterie a viry, které se přirozeně vyskytují v prostředí, jako je půda, voda a vzduch. Tyto mikroorganismy se využívají k regulaci škůdců prostřednictvím aplikací, jako jsou biopesticidy, kdy se zavádějí do cílových oblastí výskytu škůdců, a představují tak ekologickou alternativu k chemickým pesticidům.

Známými příklady užitečných mikrobů jsou houby Lecanicillium muscarium, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae a Isaria fumosoroseus a bakterie Bacillus thuringiensis.

Užitečné mikroorganismy pro ochranu proti škůdcům

Jak to funguje

  1. Infekce a kolonizace: Přínosné mikroorganismy začínají tím, že infikují své hmyzí hostitele. Houby produkují spory, které se přichytí na kutikulu (vnější obal) hmyzu. Po přichycení spory vyklíčí, proniknou kutikulou a kolonizují tělo hmyzu.
  2. Vnitřní poškození: Jakmile se houba dostane dovnitř hmyzu, rozmnoží se a způsobí vnitřní poškození. To může vést k úhynu hmyzu.
  3. Produkce spor: Když hmyz podlehne houbové infekci, houba se dále množí. Nakonec produkuje další spory, které se mohou uvolnit do prostředí a infikovat další škůdce.

Výhody mikroorganismů v zemědělství

Žádné škodlivé zbytky

Na rozdíl od chemických pesticidů představují užitečné mikroorganismy minimální riziko pro životní prostředí. Přirozeně se rozkládají a nezanechávají žádná škodlivá rezidua.

Přesná ochrana proti škůdcům

Užitečné mikroorganismy jsou specifické pro své cílové škůdce, jako jsou mšice, bělásci a třásněnky, čímž minimalizují škody na užitečném hmyzu a dalších necílových organismech.

Snížení závislosti na pesticidech

Začlenění užitečných mikroorganismů do strategií ochrany proti škůdcům snižuje potřebu chemických pesticidů, což přispívá k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu zemědělství.

Produkty z prospěšných mikroorganismů

Společnost Koppert nabízí řadu produktů s užitečnými mikroorganismy, které se staly nástrojem v ochraně proti škůdcům v udržitelném zemědělství. Společnost Koppert využívá obranyschopnost přírody, a proto poskytuje účinná řešení pro ochranu proti škůdcům, jako jsou Lecanicillium muscarium (Mycotal), Beauveria bassiana (Boveril), Metarhizium anisopliae (Metarril) a Isaria fumosoroseus (Isarid). Tyto produkty s obsahem užitečných mikroorganismů, pečlivě vyvinuté a podložené dlouholetým výzkumem, jsou navrženy tak, aby se zaměřovaly na konkrétní škůdce a zajišťovaly přesnou ochranu proti škůdcům a účinnost. Dostupnost těchto produktů závisí na předpisech jednotlivých zemí.

Přípravky s obsahem užitečných mikroorganismů lze aplikovat různými metodami postřiku. Konkrétní způsob aplikace závisí na cílových škůdcích a typu plodiny.

Často kladené otázky