Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Koppert respektuje vaše soukromí, a proto vaše osobní údaje zpracovává způsobem, který odpovídá požadavkům obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí, pokud navštívíte tyto webové stránky, jste zákazník, dodavatel, budoucí zaměstnanec nebo jste s námi v jiném obchodním vztahu. Společnost Koppert zaručuje, že osobní informace, které poskytnete, považuje za důvěrné. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavírání a provádění dohod týkajících se mimo jiné komerčních služeb a správy obchodních vztahů. To bude zahrnovat činnosti, jejichž cílem je rozšíření základny zákazníků.

Které údaje shromažďujeme a proč?

Návštěvy stránek a analýzy

Když navštívíte naše webové stránky, odešle váš prohlížeč určité údaje do našeho webového serveru. Tyto údaje nám pomáhají, abychom vám na našich stránkách poskytovali ty správné informace. Za tímto účelem shromažďujeme tyto údaje:

 • IP adresa
 • Uživatelské jméno
 • Datum a čas přístupu
 • Rozdíl časových pásem vůči Greenwichskému času (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Objem přenášených dat
 • Webové stránky, ze kterých žádost přišla
 • Prohlížeč, nastavení jazyka, verze prohlížeče a operační systém.

Tyto údaje se používají ke statistické analýze návštěvníka a jeho chování v souvislosti s klikáním na stránkách. Rovněž je můžeme používat k optimalizaci webových stránek. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

Ke sledování toho, jak návštěvníci používají naše stránky, využíváme službu Google Analytics. Získané informace, včetně IP adresy, budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google využívá informace z Google Analytics ke sledování toho, jak se naše stránky používají, a to s cílem sestavit pro nás zprávy o našich webových stránkách a poskytnout inzerentům informace o účinnosti jejich kampaní. Google může tyto informace předávat třetím stranách, pokud je to stanoveno zákonem nebo v případě, že třetí strany zpracovávají tyto informace ve prospěch společnosti Google. Na to společnost Koppert nemá vliv.

Profilování
Pomocí specializovaného externího softwaru vytváříme propojení mezi informacemi shromážděnými službou Google Analytics a osobními údaji, které jste poskytli vy. Tyto informace jsou součástí jasného profilu. Přehled profilu ukazuje všechny osobní údaje shromážděné pro každého návštěvníka a také časovou osu, z níž je patrné, které stránky si návštěvník prohlížel a co dělal na těchto stránkách. Shromažďováním těchto informací můžeme mezi návštěvníky našich webových stránek objevit potenciální zákazníky a v případě potřeby je segmentovat.

Newslettery
Na našich webových stránkách se můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru. Pokud k tomu dáte souhlas, zaregistrujeme vaši e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete, a použijeme ji k zasílání newsletteru. Kdybyste chtěli dostávat newslettery přizpůsobené vašim potřebám, požádáme vás o poskytnutí těchto informací:

 • Jméno a příjmení
 • Název společnosti
 • Pohlaví
 • Země
 • E-mailová adresa
 • Preferovaná skupina plodin

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pečlivě a jako důvěrné informace. Obdržíte-li náš newsletter a budete-li chtít upravit své osobní údaje nebo odhlásit jeho odběr, klikněte na příslušný odkaz v newsletteru. Svou žádost nám můžete také napsat e-mailem na adresu info(at)Koppert.nl, na vědomí marketingového oddělení. Adresy nesdělujeme, neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme třetím stranám. Všechny mailingové kampaně jsou vytvářeny technologií, která zajišťuje, že adresy ostatních příjemců nejsou viditelné.

Svůj souhlas s odběrem našeho newsletteru můžete odvolat, což začne platit od okamžiku zrušení souhlasu. Pro zrušení odběru klikněte na příslušný odkaz uvedený v kterémkoli newsletteru.

Kontaktní formuláře
Na našich webových stránkách nás můžete kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktních formulářů. Žádáme vás o poskytnutí těchto informací:

 • Jméno a příjmení
 • Název společnosti
 • E-mailová adresa
 • Preferované plodiny
 • Telefonní číslo

Údaje, které jste poskytli prostřednictvím kontaktního formuláře, shromažďujeme, zpracováváme a používáme k tomu, abychom vyhověli vaší konkrétní žádosti. Mimoto jsou některé z těchto údajů propojeny s vaším chováním v oblasti vyhledávání a klikání na těchto stránkách. Shromažďováním těchto informací můžeme mezi návštěvníky našich webových stránek objevit potenciální zákazníky a v případě potřeby je segmentovat.

Externí služby a obsah na našich webových stránkách
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy (např. hypertextový odkaz, banner, nebo tlačítko) na jiné webové stránky, které souvisejí s konkrétním aspektem našich webových stránek. To nemusí znamenat, že společnost Koppert je s těmito jinými stránkami nebo jejich vlastníky propojena. Neneseme odpovědnost za to, zda tyto třetí strany dodržují právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Další informace týkající se rozsahu a účelu shromažďování a zpracovávání vašich údajů najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytovatelů, jejichž služby a/nebo obsah využíváme, a kteří za ochranu vašich údajů odpovídají:

Správa, internetový obchod a finanční management
Společnost Koppert spravuje a zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné z hlediska prodeje, nákupu, poradenství, objednávek, dodávek, faktur, internetového obchodu, finančního managementu a dalších služeb:

 • Jméno
 • Telefonní číslo
 • Číslo faxu
 • E-mailová adresa
 • Adresa podniku
 • Soukromé telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Pracovní pozice kontaktních osob
 • Zákaznická čísla
 • Místo a poštovní adresa
 • Číslo obchodní komory
 • DIČ
 • Číslo bankovního účtu
 • Webové stránky a další informace o podniku
 • Jiné informace
 • E-mailové zprávy

Právní a vnitřní správa
Kvůli správě smluv, duševního vlastnictví, postupů při řešení sporů a správě stížností nebo soudních řízení zpracovává společnost Koppert tyto kategorie údajů:

 • Jméno
 • Adresa
 • Pozice
 • Datum narození
 • Místo narození
 • Číslo obchodní komory

Marketing a komunikace
Pro účely zpracování, shromažďování, zaznamenávání a používání osobních údajů ve prospěch získání a řízení styku se zákazníky obchodních kontaktů společnost Koppert zpracovává tyto kategorie osobních údajů:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Název společnosti
 • Fotografie zákazníků a kontaktních osob

Nábor
Zpracování, shromažďování, zaznamenávání a používání osobních údajů v souvislosti s náborem. Pro tento účel mohou být zpracovávány tyto osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Bydliště
 • Životopis
 • Motivační dopis

Zákonné důvody pro zpracovávání

Pro zpracovávání vašich osobních údajů máme tyto zákonné důvody:

 • získali jsme souhlas od subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné kvůli dodržení zákonných povinností,
 • zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy,
 • zpracování je nezbytné kvůli oprávněnému zájmu.
  • Oprávněný zájem se vychází z tohoto základu: zpracování je nezbytné v rámci provádění naší běžné obchodní činnosti a udržování vztahu s vámi.

Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Soubor cookie je malý textový soubor, který na vašem počítači uloží váš prohlížeč, když navštívíte webovou stránku. Hlavní funkcí souborů cookie je rozlišit jednoho uživatele od druhého. Až příště navštívíte naše stránky, váš prohlížeč nám uloženou informaci odešle.

Jaké soubory cookie používáme?

Rozlišujeme různé typy souborů cookie. Více informací najdete v našem Prohlášení o souborech cookie.

Funkční cookies / nezbytné cookies
Funkční cookies zajišťují, že naše webové stránky fungují správně. Patří k nim nastavení uložená vaším prohlížečem s cílem optimalizovat způsob, jak se naše webové stránky zobrazují na vaší obrazovce.

Analytické cookies / volitelné cookies
Za účelem shromažďování statistických údajů o tom, jak jsou naše webové stránky používány, využíváme analytických souborů cookie třetích stran. To nám umožňuje dále optimalizovat naše webové stránky ve prospěch našich uživatelů.

Váš souhlas
Volitelné soubory cookie shromažďujeme pouze v případě, že jsme k tomu předem získali váš souhlas. Když naše stránky navštívíte poprvé, objeví se nápis s dotazem, zda souhlasíte s používáním volitelných souborů cookie. Pokud jste nám souhlas dali, použijeme jeden soubor cookie na vašem počítači. Dokud bude soubor cookie aktivní, nápis už se neobjeví. Znovu se objeví při vaší další návštěvě našich webových stránek potom, co vypršela platnost souboru cookie, nebo potom, co jste cookie odstranili; znovu budete požádáni o udělení souhlasu.

Zpracovávání údajů třetími stranami

Ke zpracování vašich osobních údajů někdy využíváme specializovaných poskytovatelů služeb. Tyto poskytovatele si pečlivě vybíráme. Na základě našich dohod o zpracovávání mohou zpracovávat pouze osobní údaje ve prospěch společnosti Koppert, a to v souladu s našimi pokyny.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Společnost Koppert neuchovává vaše osobní údaje déle, než je nezbytné pro účely zpracování, s ohledem na oprávněný zájem a v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání.

Kde jsou vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených datových centrech, která patří našemu specializovanému poskytovateli služeb v Německu. Využíváme službu Google Analytics. Data z tohoto serveru přenáší a ukládá Google na servery ve Spojených státech.

Jak vaše osobní údaje zabezpečujeme?

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Zavedli jsme proto vhodná technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před ztrátou a jakoukoli formou nezákonného zpracování. Naši zaměstnanci, kteří osobní údaje zpracovávají, musí zachovávat důvěrnou povahu těchto údajů a musí tuto povinnost dodržovat.

Z bezpečnostních důvodů jsou vaše osobní údaje šifrovány; v komunikaci přes váš internetový prohlížeč používáme protokol SSL (Secure Sockets Layer). To je možné poznat podle symbolu zámku, který váš prohlížeč zobrazí, je-li spojení SSL aktivní.

Vaše práva

Nařízení GDPR stanoví každému subjektu údajů řadu práv. Maximálně se snažíme, abychom uspokojili jakékoli žádosti týkající se uplatňování těchto práv. Máte pro nás nějaké podněty? Pokud ano, informujte nás. Chcete-li uplatnit kterékoli z vašich práv, obraťte se na nás prosím na adrese privacy(at)koppert.com .

 • Právo být informován a právo na přístup: Samozřejmě máte právo vědět, které osobní údaje o vás zpracováváme. O tom, jak a proč údaje zpracováváme, vám můžeme poskytnout více informací.
 • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že údaje, které o vás vedeme, mohou být nepřesné, můžete nás požádat o jejich opravu.
 • Právo na výmaz: Můžete nás požádat o výmaz vašich osobních údajů. Přesto možná budeme muset vaše údaje dál zpracovávat pro jiné účely, jako je správa či deduplikace.
 • Právo na omezení zpracovávání: Domníváte-li se, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonným či nesprávným způsobem, můžete nás požádat o omezení zpracovávání.
 • Právo vznést námitku: Proti našemu zpracovávání vašich osobních údajů můžete vznést námitku. Pokud vznesete námitku proti tomu, že dostáváte marketingová sdělení, přestaneme vaše údaje zpracovávat co nejdříve.
 • Právo na přenositelnost údajů: Jedná se o nové právo v rámci nařízení GDPR. Vztahuje se na to, že své osobní údaje můžete nechat převést. Chcete-li toto právo uplatnit, obraťte se na nás.
 • Právo odvolat souhlas: Můžete například odvolat svůj souhlas se zasíláním e-mailů. Chcete-li odvolat svůj souhlas s jinou formou zpracovávání osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.
 • Máte právo kdykoli podat stížnost u nizozemského úřadu pro ochranu údajů (Autoriteit Persoonsgegevens).

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů ohledně ochrany osobních údajů použijte prosím náš kontaktní formulář na webových stránkách nebo se na nás obraťte přímo na adrese privacy(at)koppert.com.

Adresa: Koppert
Postbus 155
2650 AD Berkel en Rodenrijs
Nizozemsko
Tel.: +31 (0) 10 514 04 44

Změny v Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizace našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na našich webových stránkách. Všechny změny vstoupí v platnost v okamžiku jejich zveřejnění na našich webových stránkách. Doporučujeme vám tedy, abyste naše webové stránky pravidelně navštěvovali a informovali se o všech aktualizacích.

Poslední aktualizace: 8. listopad 2018