Databáze vedlejších účinků

Databáze vedlejších účinků

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na přirozené nepřátele. Z naší aplikace vedlejších účinků se dozvíte, jak jsou různé pesticidy škodlivé.

Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na naše produkty

nebo si stáhněte aplikaci s informacemi o vedlejší účinky:

Účinky reziduí na přirozené nepřátele (persistence)

Mnohé látky zůstávají škodlivé ještě nějakou dobu po aplikaci. U přirozených nepřátel je tato perzistence vyjádřena v počtu týdnů, během nichž látka zůstává pro přirozené nepřátele škodlivá. Až po uplynutí uvedené doby je možné konkrétního parazita či predátora úspěšně zavést nebo znovu zavést.

Vedlejší účinky na čmeláky

Všechny výsledky týkající se vedlejších účinků na čmeláky byly získány pro čmeláka zemního (Bombus terrestris). U jiných druhů mohou být vedlejší účinky odlišné. V případě čmeláků byly definovány čtyři kategorie pro stanovení toho, jak při použití určitých pesticidů postupovat. Před zakrytím a vyjmutím použijte funkci Beehome čmeláčího úlu.

Účinky reziduí na čmeláky (persistence)

Účinek rezidua určité látky na čmeláky je uveden počtem dní, během nichž se čmeláci nesmí zdržovat ve skleníku. Teprve po uplynutí stanové doby jsou rezidua dostatečně odbourána a nebudou mít na čmeláky nepříznivý dopad. Nejsou-li k dispozici žádné údaje, pak persistence není známa.

Zdroje informací

Údaje uvedené v této databázi pocházejí z různých zdrojů:

Výsledky pokusů prováděných společností Koppert B.V.
-
Zkušenosti zaměstnanců společnosti Koppert v terénu po celém světě
(zejména v souvislosti s informacemi o persistenci)
-
Výsledky výzkumu pracovní skupiny IOBC „Pesticidy a užitečné organismy“
-
Zprávy z výzkumných ústavů (vnitrostátních i mezinárodních)
-
Jiné zdroje, například webové stránky organizace IOBC nebo IPM Impact
-
Výrobci pesticidů