Larvanem

Vědecký název:
Heterorhabditis bacteriophora
Běžný název:
Entomopatogenní hlístice
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Larvanem?

Larvanem používejte k biologické ochraně před:

Brouci – Larvy nosatců
Lalokonosec rýhovaný Otiorhynchus sulcatus a jiné druhy Otiorhynchus spp.)

Jiní brouci
Larvy chroustka (Amphimallon majale)
Larvy listokaze zahradního (Phyllopertha horticola a Phyllophaga spp.)
Amphimallon solstitialis, Hoplia philanthus

Larvy listokaze japonského, listokaze východního a asijského zahradního brouka (Popillia japonica, Exomala orientalis, Autoserica castanea)
Larvy listokaze kovového (Anomala dubia)
Serica brunnea, Hoplia spp.
, listorozí brouci rodu Aphodius spp. a mladé larvy druhu Melolontha melolontha, Amphimallon aestivus a Anoxia villosa

Mandelinkovití
Larvy dřepčíka (Phyllotreta spp.)

Motýli
Larvy hrotnokřídlece zahradního (Korscheltellus lupulina)

Larvanem je kompatibilní s mnoha produkty na ochranu plodin. Potřebujte-li informace o kompatibilních produktech, stáhněte si naši aplikaci side effects app nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Koppert. Pro mísení v nádrži obecně platí, že se hlístice přidávají do zcela naplněné nádrže obsahující kompatibilní produkt.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Larvanem funguje?

Hlístice se dostanou do škůdce a vypustí do jeho tělní dutiny symbiotické bakterie. Tyto bakterie přemění tkáň larvy na zdroj jídla, kterým se hlístice živí a díky němuž se vyvíjejí a rozmnožují. Hostitel uhyne během několika hodin až dní po infekci. Infikovaný hostitel se zbarví do červenohněda, ale vzhledem k jeho rychlému rozkladu v růstovém prostředí může být obtížné ho najít.

Play

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Larvanem

Play

Dávkování

Larvy nosatců

Otiorhynchus spp

Aplikační dávka

 

Balení 50 milionů ošetří

 

Balení 500 milionů ošetří

 

Balení 2500 milionů ošetří

 

Min. doporučený objem aplikace

(závlaha před a po aplikaci není zahrnuta)

Četnost

a doporučení

Interval

500 000 hlístic na m2

500 000 hlístic na 10 ft2

 

100 m2

1000 ft2

1000 m2

10 000 ft2

(0,25 akru)

5000 m2 (0,5 hektaru)

1,25 akru

200 litrů / 100 m2

(20 000 litrů/hektar)

53 gal. / 1000 ft2

 

V případě vysokého zamoření aplikujte dvakrát

Po aplikaci je potřeba zavlažit

DŮLEŽITÉ:

Pokud průměrná teplota půdy klesne pod 14 °C, použijte produkt ENTONEM.

14 dní

Larvy hrotnokřídlece zahradního

Korscheltellus lupulina

Aplikační dávka

 

Balení 50 milionů ošetří

 

Balení 500 milionů ošetří

 

Balení 2500 milionů ošetří

 

Min. doporučený objem aplikace

(závlaha před a po aplikaci není zahrnuta)

Četnost

a doporučení

Interval

500 000 hlístic na m2

500 000 hlístic na 10 ft2

 

100 m2

1000 ft2

1000 m2

10 000 ft2

(0,25 akru)

5000 m2 (0,5 hektaru)

1,25 akru

200 litrů / 100 m2

(20 000 litrů/hektar)

53 gal. / 1000 ft2

 

V případě vysokého zamoření aplikujte dvakrát

Po aplikaci je potřeba zavlažit

DŮLEŽITÉ:

Pokud průměrná teplota půdy klesne pod 14 °C, použijte produkt ENTONEM.

14 dní

Bílé larvy

Různé druhy – viz informace o produktu

Aplikační dávka

 

Balení 50 milionů ošetří

 

Balení 500 milionů ošetří

 

Balení 2500 milionů ošetří

 

Min. doporučený objem aplikace

(závlaha před a po aplikaci není zahrnuta)

Četnost

a doporučení

Interval

250 000 hlístic na m2

250 000 hlístic na 10 ft2

200 m2

2000 ft2

2000 m2

20 000 ft2

(0,5 akru)

1 hektar

2,5 akru

Min. 1000 litrů/hektar

107 gal. / akr

 

Aplikujte dvakrát

Systematicky, s odstupem 7 dní

V případě potřeby opakujte

Po aplikaci je potřeba zavlažit (5 mm)

14 dní

Dřepčíci

Phyllotreta spp 

Aplikační dávka

 

Balení 50 milionů ošetří

 

Balení 500 milionů ošetří

 

Balení 2500 milionů ošetří

 

Min. doporučený objem aplikace

(závlaha před a po aplikaci není zahrnuta)

Četnost

a doporučení

Interval

1,5 až 3 miliardy na hektar

0,6 až 1,2 miliardy na akr

 

167 až 330 m2

1670 až 3300 ft2

1670 až 3300 m2

16 700 až 33 000 ft2

8300 m2 až 1,7 hektaru

2,1 a 4,2 akru

 

Min. 1000 litrů/hektar

107 gal. / akr

Aplikace při setí –

V případě potřeby opakujte

Po aplikaci je potřeba zavlažit

7 až 14 dní

Ideální podmínky pro použití produktu Larvanem

  • Teplota půdy nebo vzduchu, která klesne pod 5 °C nebo stoupne nad 35 °C, může být smrtelná – optimální teplota je mezi 14 a 33°C.
  • Je nutné udržovat vysoký obsah vlhkosti půdy po dobu několika dní po aplikaci. Pokud je to možné, zavlažte plodinu před a ihned po aplikaci.
  • Hlístice jsou citlivé na UV světlo: nepoužívejte je proto na přímém slunci
  • Aplikace večer (nebo v některých případech ráno) zajistí hlísticím optimální teplotu a vlhkost po dobu několika hodin, tak je popsáno výše.

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

1. Ihned po obdržení zásilky vyjměte krabičku z obalu.
2. Uložte do ventilované chladničky/chladicí místnosti s teplotou mezi 2 a 6 °C.
3. Chraňte před přímým sluncem.

Dodržujte datum spotřeby uvedené na krabičce.

Ke stažení

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?