Spidex Vital

Vědecký název:
Phytoseiulus persimilis
Běžný název:
Draví roztoči
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Spidex Vital?

Spidex Vital používejte k biologické ochraně před sviluškou chmelovou (Tetranychus urticae). Spidex Vital dobře funguje proti všem stádiím životního cyklu svilušky chmelové, ale upřednostňuje mladší stádia. Spidex Vital používejte preventivně a v případě prvních známek napadení škůdci.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Spidex Vital funguje?

Phytoseiulus persimilis se živí všemi stádii svilušek, ale dává přednost vajíčkům. Draví roztoči propíchnou vajíčka a vysají jejich obsah. Dospělí Phytoseiulus persimilis útočí i na dospělé svilušky, mladší vývojová stádia se však živí pouze mladšími stádii kořisti. Larvy se neživí. Na plodinách se draví roztoči živí výhradně sviluškami chmelovými (Tetranychus spp.).

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

  • Lahvička s dávkovací zátkou o objemu 100 ml, obsahující 2 000 pohyblivých stádií
  • Lahvička s dávkovací zátkou o objemu 500 ml, obsahující 10 000 pohyblivých stádií
  • Každá lahvička obsahuje nymfy a dospělce smíchané s dřevěnými třískami

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Spidex Vital

  • Před použitím lahvičkou opatrně otáčejte a třepte
  • Materiál nasypte na listy nebo do aplikačních nádob Dibox
  • Spidex lze mechanicky rozptýlit pomocí (Mini)Airbug/Airobug

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Spidex Vital preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Dávka 2-4/m² 6-10/m² 20-50/m²
Interval (dní) 21 7 7
Četnost - 2-3x 2-3x
Poznámka - - nasaďte pouze v napadených oblastech

Ideální podmínky pro použití produktu Spidex Vital

Relativní vlhkost by měla být vyšší než 75 % a teplota by měla alespoň několik hodin denně přesahovat 20 °C. Phytoseiulus persimilis nevstupuje do diapauzy.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Spidex opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

  • Skladování po obdržení: 1-2 dny
  • Teplota skladování: 8­10 °C
  • V temnu (lahvička umístěna vodorovně)

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?