Entonem

Vědecký název:
Steinernema feltiae
Běžný název:
Entomopatogenní hlístice
Kategorie produktu:
Přirozený nepřítel
 • Pro hubení různých hmyzích škůdců chráněných plodin a městské zeleně.

 • Účinné i při nízkých teplotách.

 • Vysoce rozpustné biologicky odbouratelné složení s dlouhou životností.

Play
Play
 • Pro hubení různých hmyzích škůdců chráněných plodin a městské zeleně.

 • Účinné i při nízkých teplotách.

 • Vysoce rozpustné biologicky odbouratelné složení s dlouhou životností.

Použít pro

Použít pro

Přípravek Entonem lze použít pro biologickou ochranu před různými hmyzími škůdci chráněných plodin a městské zeleně. Je účinný při nízkých teplotách, lze jej tedy aplikovat i v chladnějších částech sezóny.

Škůdci

 • Larvy much (Diptera): Smutnice (Lycoriella spp., Bradysia spp.); Břežnicovité (Scatella spp.); hmyz způsobující minování listů (Liriomyza spp.).
 • Kukly a larvy třásnokřídlých (Thysanoptera): a.o. Třásněnky západní (Frankliniella occidentalis)
 • Larvy nosatců (Coleoptera): Lalokonosec rýhovaný (Otiorhynchus sulcatus) a jiné druhy nosatců (Otiorhynchus spp.)
 • Housenky (Lepidoptera): Motýl makadlovka (Tuta absoluta); bourovčík toulavý (Thaumetopoea processionea); hrotnokřídlec zahradní (Korscheltellus lupulina); Noctuidae: Spodoptera spp.; Spodoptera littoralis; Helicoverpa zea; kovolesklec jižní (Chrysodeixis chalcites); Agrotis spp.; kovolesklec gama (Autographa gamma)
 • Brouci (Hemiptera): Síťnatka platanová (Corythucha ciliata)
Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Hlístice se dostanou do škůdce a vypustí do jeho tělní dutiny symbiotické bakterie. Tyto bakterie přemění tkáň hostitele na zdroj jídla, kterým se hlístice živí a díky němuž se uvnitř hostitele vyvíjejí a rozmnožují. Škůdce uhyne během několika hodin až dní po infekci.

Vizuální efekt

Infikovaný hmyz v kořenové zóně zežloutne až zhnědne, může ho však být vzhledem k rychlé degradaci obtížné najít. Infikovaní listoví škůdci jednoduše spadnou na zem.

Play
Specifikace produktu

Specifikace produktu

Velikost balení
 • 50 milionů – 1 sáček s 50 miliony v krabičce.
 • 500 milionů – 2 sáčky s 250 miliony v krabičce.
 • 2 500 milionů – 10 sáčků s 250 miliony v krabičce.
Vývojová fáze Infekční larvy třetího stadia (L3).
Koncentrace 86 % Steinernema feltiae – 14% inertní biologicky odbouratelný nosič.
Návod k použití

Návod k použití

Příprava

 • Vyjměte sáčky z krabice a ponechte je při pokojové teplotě po dobu 30 minut.
 • Vysypte obsah sáčků do kbelíku, který obsahuje alespoň 2 litry vody na sáček (teplota vody: 15–20 °C.
 • Dobře promíchejte a nechte 5 minut namáčet.
 • Znovu promíchejte a nalijte obsah kbelíku do zpola naplněné nádrže postřikovače (nebo zcela naplněné nádrže obsahující kompatibilní přípravek).
 • Směs v nádrži musí být neustále promíchávána (např. pomocí oběhového čerpadla).
 • Naplňte nádrž postřikovače požadovaným množstvím vody.
 • Pokud používáte kompatibilní přípravek, přidejte nakonec přípravek Entonem do zcela naplněné nádrže.
 • Aplikujte přímo po přípravě postřikového roztoku.

Aplikace

 • K aplikaci hlístic lze použít kropicí konev, vysokotlaký postřikovač, postřikovací systém, ruční zádový postřikovač nebo postřikovací zařízení namontované na vozidle.
 • Aby se zamezilo ucpání, je potřeba odstranit všechny filtry, zejména pokud jsou menší než 0,3 mm.
 • Tlak v trysce smí být maximálně 20 bar.
 • Otvor rozprašovací trysky by měl být alespoň 0,5 mm (500 mikronů) – použijte pokud možno kuželovitou trysku s vysokým průtokem.
 • Roztok by měl být neustále promícháván, aby hlístice neklesaly ke dnu nádrže postřikovače
 • Nepoužívejte postřikovače s odstředivými nebo pístovými čerpadly.
 • Teplota nádrže s vodou nesmí přesáhnout 25 °C a pH musí být mezi hodnotami 4 až 8.
 • Rozprašovací roztok naneste rovnoměrně na povrch půdy/růstového prostředí.

Aplikace pomocí zavlažovacího systému:

 • Doporučují se tlakově kompenzované zavlažovací systémy. Pokud nejsou k dispozici, doporučuje se aplikace postřikem nebo smáčením. Při vstřikování pomocí systémů Dosatron/Venturi se obraťte na místního zástupce společnosti Koppert pro konkrétní doporučení.
 • Aplikujte roztok co nejdříve po jeho přípravě. Neuchovávejte míchané suspenze.
Play

Dávkování

Přípravek Entonem se typicky aplikuje v množství 250 000 až 500 000 hlístic na m² při aplikaci do půdy a 1 až 3 miliony hlístic na litr při aplikaci na listy (aplikace do odplavení). Další informace vždy najdete na štítku přípravku.

Načasování

Načasování a četnost závisí na druhu škůdce a prostředí plodiny (relativní vlhkost, vlhkost půdy a teplota). Poraďte se s poradcem společnosti Koppert nebo příslušným distributorem přípravků společnosti Koppert, který vám poradí nejlepší strategii pro vaši situaci.

Podmínky prostředí

 • Steinernema feltiae je aktivní při teplotách 10–31 °C / 50–88 °F, ale nejlépe funguje při teplotách 14–26 °C / 57–79 °F
 • Teplota půdy nebo vzduchu nižší než 5 °C / 41 °F a vyšší než 35 °C / 95 °F může být smrtelná.
 • Hlístice jsou citlivé na UV světlo: nepoužívejte je proto na přímém slunci
 • Je nutné udržovat vysoký obsah vlhkosti půdy po dobu několika dní po aplikaci. Pokud je to možné, zavlažte plodinu před a ihned po aplikaci.
 • Pro aplikaci na listy nastříkejte přípravek Entonem, když relativní vlhkost překročí po dobu několika hodin po ošetření 75 %.
 • Prospěšné může být přidání pomocného prostředku nebo činidla proti vysoušení/zvlhčování. Pro více informací se obraťte na zástupce/distributora společnosti Koppert.
 • Aplikace večer (nebo v některých případech ráno) zajistí hlísticím optimální teplotu a vlhkost po dobu několika hodin, tak je popsáno výše.

Vedlejší účinky a kompatibilita

 • Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení.
 • Pro mísení v nádrži obecně platí, že se hlístice přidávají do zcela naplněné nádrže obsahující kompatibilní přípravek.
 • Přípravek je bezpečný pro většinu užitečného hmyzu a roztočů, na některé však může mít při přímém kontaktu s hlísticemi aplikovanými na listy určitý účinek.

Podívejte se na databázi vedlejších účinků nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Koppert.

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Skladování po obdržení

Viz datum expirace na krabičce. V průměru lze přípravek skladovat 2–3 měsíce.

Teplota skladování

Uložte do ventilované chladničky/chladicí místnosti s teplotou 2–6 °C.

Podmínky skladování

Po převzetí vyjměte krabičku z izolačního obalu zásilky. Do použití uchovávejte v tmavé, ventilované chladničce/chladné místnosti.

Ke stažení

Ke stažení

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Vždy dodržujte podmínky uvedené v místních registracích výrobků. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?