Thripor-L

Vědecký název:
Orius laevigatus
Běžný název:
Dravá ploštice
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Thripor-L?

Thripor-L používejte k biologické ochraně před různými druhy třásnokřídlých (larvy a dospělci). Nejsou-li třásnokřídlí přítomni, Orius se také dokáže živit mšicemi, sviluškami, vajíčky motýlů a pylem.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Thripor-L funguje?

Dospělci a nymfy probodnou larvy a dospělce třásnokřídlých pomocí svých bodavě sacích ústních ústrojí a vysají jejich obsah.

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Thripor-L preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 0.5/m² 1/m² 10/m²
m²/unit 4.000 2.000 200
Interval (days) 14 14 -
Frequency 2x 2x 1x
Remarks once only in crops with pollen - introduce in infested areas only

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Thripor-L

  • Před použitím lahvičkou opatrně zatřepte
  • Materiál rozprostřete na čistou minerální vatu, listy nebo do aplikačních nádob (Dibox)
  • Hmyz aplikujte ve skupinách po 75–100 jedincích, aby se založila populace a podpořilo páření. Tímto způsobem je možné kontrolovat reprodukci
  • Zajistěte, aby materiál zůstal v místě aplikace několik dní nerušený
  • Odlepovací etiketu lze použít k vyznačení místa, kam byl produkt aplikován

Orius klade velkou část vajíček do (postranních) výhonků. Vyhněte se zbytečným ztrátám těchto vajíček tak, že Thripor aplikujete okamžitě po odstranění postranních výhonků.

Play

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle, než doporučujeme, anebo za nesprávných podmínek.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny
  • Teplota skladování: 8–10 °C
  • V temnu (lahvičky umístěny vodorovně)

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?