Deltatrap

Typ:
Feromonový lapák
Kategorie produktu:
Monitorování
 • Pro monitorování a zachycení samečků motýlů a červců.

 • Používejte v kombinaci s dispenzery Pherodis.

 • Voděodolný plast.

Play
 • Pro monitorování a zachycení samečků motýlů a červců.

 • Používejte v kombinaci s dispenzery Pherodis.

 • Voděodolný plast.

Použít pro

Použít pro

Lapák Deltatrap použijte pro monitorování a zachycení samečků motýlů a červců u chráněných a venkovních plodin v kombinaci s feromony specifickými pro konkrétní druh.

Škůdci

Motýli a červci.

Plodiny

Chráněné a venkovní plodiny.

Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Lapák Delta je určený k použití v kombinaci s feromonovými dispenzery Pherodis. Dispenzery uvolňují sexuální feromon specifický pro konkrétní druh, který do lapáku přivábí dospělé samečky příslušného škůdce. Jakmile se dostanou do lapáku, přilepí se k lepidlu. Díky tomu je lze snadno rozpoznat, spočítat a identifikovat. Zachycení samečků také pomáhá snížit počet vajíček kladených samicemi, protože se jim nedaří pářit.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Forma

Jeden lapák se závěsným háčkem a jednou lepivou vložkou.

Návod k použití

Návod k použití

Příprava

 • Lapák složte do trojúhelníku.
 • Lepivou vložku položte na spodní část lapáku lepivou stranou nahoru.
 • Obě strany ve spodní části trojúhelníku složte směrem nahoru.
 • Umístěte kapsli Pherodis doprostřed lepivé vložky ve spodní části lapáku.

Aplikace

 • Zavěste lapáky asi 10 cm nad plodinu v místě, kde je můžete snadno kontrolovat (např. u středové uličky).
 • Lapáky rozmístěte co nejrovnoměrněji po celé ploše, abyste předešli vzájemnému rušení.
 • Pokud jsou lepivé vložky z velké části pokryté hmyzem nebo nečistotami, vyměňte je.
Play

Dávkování

 • Pro každý monitorovaný druh motýlů použijte dva nebo čtyři lapáky na hektar.
 • Pro červce použijte jeden lapák na 500–1 000 m².

Kombinované použití

Používejte v kombinaci s feromonem Pherodis specifickým pro konkrétní druh.

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Teplota skladování

0–32 °C

Podmínky skladování

Skladujte mimo dosah slunečního svitu.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Vždy dodržujte podmínky uvedené v místních registracích výrobků. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?