Deltatrap

Typ:
Pheromone trap
Běžný název:
Feromonový lapák trap určený k použití v kombinaci s feromonovými dispenzery Pherodis
Kategorie produktu:
Monitoring
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Deltatrap?

K monitorování motýlů/molů nebo samečků okřídlených červců uvnitř skleníku nebo mimo něj.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Deltatrap funguje?

Deltatrap je feromonový lapák trap určený k použití v kombinaci s feromonovými dispenzery Pherodis. Feromonový dispenzer uvolňuje sexuální feromon specifický pro konkrétní druh, který do lapáku přivábí dospělé samečky škůdce, na které je cílen. Jakmile se dostanou do lapáku, přilepí se k lepivé destičce. Díky tomu je lze snadno rozpoznat, spočítat a identifikovat.

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Deltatrap

Sestavení lapáku:

  • Lapák složte do trojúhelníku.
  • Lepivou vložku položte na spodní část lapáku lepivou stranou nahoru.
  • Obě strany ve spodní části trojúhelníku složte směrem dovnitř.
  • Lapák zavěste na vhodné místo.

Umístění lapáku:

  • Připravte požadovaný počet feromonových lapáků způsobem popsaným pod nadpisem „Sestavení lapáku“.
  • Zavěste lapáky asi 10 cm nad plodinu v místě, kde je můžete snadno kontrolovat (např. u středové uličky).
  • Lapáky rozmístěte co nejrovnoměrněji po celé ploše, abyste předešli vzájemnému rušení.
Play

Dávkování

Informace uvedené dále jsou pouze orientační. Pro poskytnutí konkrétních rad je nutné znát místní faktory, např. o jakou plodinu se jedná, jaké jsou klimatické podmínky a míra zamoření. Chcete-li zajistit, že váš postup bude správný, obraťte se specialistu společnosti Koppert nebo uznávaného distributora výrobků značky Koppert.

Dávkování:

  • Pro každý předpokládaný druh motýlů/molů použijte dva nebo čtyři lapáky na hektar
  • Pro červce použijte jeden lapák na 500–1000 m²

Ideální podmínky pro použití produktu Deltatrap

Krabička z kartonu s lapáky Deltatrap nevyžaduje žádné speciální podmínky

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Krabička z kartonu s lapáky Deltatrap nevyžaduje žádné speciální podmínky skladování. Na vnější stranu trojúhelníku si poznamenejte sériové číslo lapáku a feromon, který obsahuje. Před sestavováním lapáku pro jiný druh motýlů či molů si umyjte ruce.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?