Swirski-Mite

Vědecký název:
Amblyseius swirskii
Běžný název:
Dravý roztoč
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Swirski-Mite?

Swirski-Mite používejte k biologické ochraně před mladými larvami různých druhů třásnokřídlých a vajíčky či larvami molic (Trialeurodes vaporariorumBemisia tabaci). Swirski-Mite používejte jako preventivní opatření a v případě prvních známek napadení škůdci.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Swirski-Mite funguje?

Dospělí draví roztoči vyhledávají svou kořist nebo čekají, až projde kolem, a následně ji zahubí.

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Lahvička o objemu 500 ml obsahující 50 000 dravých roztočů

Každá lahvička má víčko na dávkování a obsahuje dravé roztoče (nymfy a dospělce) smíchané s otrubami

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Swirski-Mite

  • Před použitím lahvičkou opatrně otáčejte a třepte
  • K otevření dávkovacího otvoru stiskněte střed víčka
  • Materiál nasypte na listy
  • Produkt nasaďte alespoň na 4 000 míst na hektar tak, aby byl rovnoměrně rozptýlen po celé ploše
  • V případě potřeby lze produkt Swirski-Mite mechanicky rozptýlit pomocí (Mini)-Air(o)bug

Bezpečnostní opatření: V případě mechanické aplikace může vdechnutí produktu způsobit senzibilizaci. Proto doporučujeme, aby uživatelé a lidé pracující v blízkosti místa aplikace používali protiprachovou masku.

Play

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Swirski-Mite preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 25/m² 50/m² 100-300/m²
m²/unit 2.000 1.000 500
Interval (days) - - -
Frequency 1x 1x 1x
Remarks - start when thrips or whitefly is present infested areas only, always in combination with other beneficials

Ideální podmínky pro použití produktu Swirski-Mite

Dravý roztoč nepodléhá diapauze, a lze jej tudíž nasadit i v zimním období. Snáší vysoké teploty. Jeho populace se začne vyvíjet, pokud teplota přes den pravidelně překračuje 20–22 °C.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Swirski-Mite opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle, než doporučujeme, anebo za nesprávných podmínek.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny
  • Teplota skladování: 12-14°C
  • Skladujte v temnu
  • Zajistěte větrání, aby se zamezilo nahromadění CO2

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?