Swirski-Mite

Vědecký název:
Amblyseius swirskii
Běžný název:
Dravý roztoč
Kategorie produktu:
Přirozený nepřítel
Použít pro:
Použít pro: Třásněnky molice
  • Pro ochranu před třásněnkami a molicemi.

  • Dokáže přežít na pylu nebo jiné kořisti.

Play
Play
  • Pro ochranu před třásněnkami a molicemi.

  • Dokáže přežít na pylu nebo jiné kořisti.

Použít pro

Použít pro

Škůdci

Mladé larvy různých druhů třásnokřídlých a vajíčka a larvy molic.

Plodiny

Nepoužívejte u rajčat.

Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Draví roztoči probodávají svou kořist svým sacím ústrojím a vysávají obsah.

Play
Specifikace produktu

Specifikace produktu

Velikost balení 50 000; 250 000 dravých roztočů.
Forma Lahvička 500 ml; lahev 1 000 ml; kbelík 6 litrů.
Nosič Otruby.
Návod k použití

Návod k použití

Aplikace

  • Před použitím lahvičkou opatrně otáčejte a třepte.
  • K otevření dávkovacího otvoru zatlačte na střed víčka
  • Materiál nasypte na listy nebo do aplikačních nádob Dibox
  • Zajistěte, aby materiál zůstal na místech nasazení alespoň několik hodin po jeho nasazení.
  • Lze aplikovat pomocí (Mini)-Air(o)bug.
Play

Dávkování

Dávkování přípravku Swirski-Mite závisí na klimatu, plodině a hustotě škůdců a mělo by být vždy přizpůsobeno konkrétní situaci. Začněte nasazení, jakmile jsou na plodinách zjištěni škodliví roztoči. Míra nasazení se obvykle pohybuje od 25 do 300 m2/vypuštění. Vypuštění se musí v případě potřeby opakovat. Poraďte se s poradcem společnosti Koppert nebo příslušným distributorem přípravků společnosti Koppert, který vám poradí nejlepší strategii pro vaši situaci.

Podmínky prostředí

Amblyseius swirskii je nejúčinnější při teplotách mezi 20 a 32 °C. Není účinný při teplotách pod 18 °C. Amblyseius swirskii je citlivý na relativní vlhkost nižší než 60 %.

Kombinované použití

Lze kombinovat sOrius spp. a parazitoidy molic. Nekombinujte s jinými obecnými dravými roztoči (Neoseiulus cucumeris, Amblydromalus limonicus, Transeius montdorensis, Amblyseius andersoni).

Bezpečnostní opatření

Aplikace tohoto přípravku může vyvolat přecitlivělost nebo alergické reakce. Proto doporučujeme provést nezbytná preventivní opatření.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků
Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Skladování po obdržení

1–2 dny.

Teplota skladování

12–14 °C.

Podmínky skladování

Ve tmě, zajistěte větrání, aby se zamezilo nahromadění CO2.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Vždy dodržujte podmínky uvedené v místních registracích výrobků. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?