Cryptobug

Vědecký název:
Cryptolaemus montrouzieri
Běžný název:
Dravý brouk
Kategorie produktu:
Natural enemy
Cryptobug_Koppert_Biological_Systems_LR.jpg
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Cryptobug?

Cryptobug používejte k biologické ochraně před mnoha druhy červců ve všech stádiích

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Cryptobug funguje?

Draví brouci a larvy požírají celé červce.

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Cryptobug preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Hodnotit 0,25-1/m² 1-2/m² 20-50/m²
Interval (dnů) 14 7 7
Frekvence Nepřetržitě Minimální 3x Minimální 3x
Poznámky - - -

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Cryptobug

  • Pro celkové nasazení používejte Cryptobug na minerální vatě, nebo v dávkovacích nádobách Dibox do blízkosti kritických míst nebo přímo na ně
  • Produkt umístěte mezi (napadené) listy
  • Aplikujte večer
Play

Ideální podmínky pro použití produktu Cryptobug

Minimální teplota pro úspěšné použití produktu Cryptobug je 16 °C. Ovšem vzhledem k tomu, že Cryptolaemus má raději vysoké teploty a vysokou relativní vlhkost, je Cryptobug nejúčinnější při teplotách 25 °C až 28 °C. Brouci jsou pohyblivější než larvy, a tudíž se lépe hodí pro celkové nasazení nebo nasazení ve vysokých plodinách. Larvy pokud možno používejte k ošetření kriticky napadených míst.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Cryptobug opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny
  • Teplota skladování: 10–15 °C
  • Skladujte v temnu

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?