Aphilin

Vědecký název:
Aphelinus abdominalis
Běžný název:
Parazitická vosička
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Aphilin?

Aphilin používejte k biologické ochraně zejména před kyjatkou zahradní Macrosiphum euphorbiae a skleníkovou kyjatkou zemákovou Aulacorthum solani. Vedlejším účinkem produktu Aphilin je působení proti mšici broskvoňové (Myzus persicae).

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Aphilin funguje?

Dospělé samičky parazitických vosiček parazitují na mšicích. Dochází také k živení se hostitelem. Parazitované mšice se mění na kožovité černé mumie. Dospělé parazitické vosičky se vyklubou otvorem se zubatým okrajem v zadní části mumie. První mumie se na plodině objevují zhruba dva týdny po nasazení.

Play

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Aphilin preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 0.25/m² 2/m² 4/m²
m²/unit 2.000 125 60
Interval (days) 7 7 7
Frequency - - -
Remarks - introduce in infested areas only introduce in infested areas only

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Aphilin

  • Mumie umístěte do blízkosti napadených rostlin, protože Aphelinus abdominalis není příliš pohyblivá
  • Materiál rozprostřete na minerální vatu nebo do aplikačních nádob (Dibox)
  • Zajistěte, aby materiál a místo aplikace zůstaly několik dní suché
  • Pomocí odlepovací etikety si vyznačte místo, kam jste produkt aplikovali
Play

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Aphilin opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle, než doporučujeme, anebo za nesprávných podmínek.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny
  • Teplota skladování: 8–10 °C
  • Skladujte v temnu

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?