Hemiptera

Mouční brouci a šupiny

Co jsou mouční brouci a šupiny?

Šupinovky (čeleď Pseudococcidae), měkké šupiny (čeleď Coccidae) a pancéřové šupiny (čeleď Diaspididae) tvoří tři významné čeledi v rámci nadčeledi Coccoidea. Tato nadčeleď patří do řádu Hemiptera (praví brouci). Coccoidea jsou na první pohled jen stěží rozpoznatelní jako hmyz. Samičky jsou bezkřídlé a nepohyblivé a jsou pokryty tvrdými šupinami (pancéřníčci a měkké šupiny) nebo voskovými vlákny (mouční brouci). Kromě škod, které způsobují sáním rostlinné šťávy, produkují brouci a měkké šupiny také medovici (na níž se vyvíjejí plísně), což vede ke značným škodám na okrasných a ovocných kulturách a ke ztrátě hodnoty. Pancéřové šupiny medovici neprodukují. Skrytý habitus a ochranný obal tohoto hmyzu znamenají, že jsou velmi dobře chráněni proti přirozeným nepřátelům a také proti syntetickým pesticidům.

Play

Životní cyklus moučných brouků a šupinatců

Play

Videa o hubení brouků a šupináčů

Podívejte se na video nebo přejděte na náš kanál na Youtube a prohlédněte si naše přípravky proti broukům v akci.

Jak se zbavit moučných brouků a šupináčů

Potřebujete pomoc?