Ervipar

Vědecký název:
Aphidius ervi
Běžný název:
Parazitická vosička
Kategorie produktu:
Natural enemy
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Ervipar?

Ervipar používejte k biologické ochraně zejména před kyjatkou zahradní (Macrosiphum euphorbiae a skleníkovou kyjatkou zemákovou (Aulacorthum solani). Ervipar také parazituje na mšici broskvoňové, var. tabákové (Myzus persicae var. nicotianae). Ervipar použijte, když poprvé zpozorujete napadení škůdci, v nejranější fázi jejich přítomnosti.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Ervipar funguje?

Dospělé samičky parazitických vosiček parazitují na mšicích. Parazitované mšice se nafouknou a vytvoří kožovité šedé nebo hnědé mumie. První dospělí parazité se vyklubou kulatým otvorem v zadní části mumie zhruba dva týdny po nasazení.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Níže uvedené informace jsou pouze orientační. Na míru připravené poradenství je možné poskytnout, pokud jsou k dispozici informace ohledně místních faktorů, které je třeba vzít v úvahu, například informace o plodině, klimatických podmínkách a míře zamoření. Vhodný přístup projednejte se specialistou společnosti Koppert nebo s autorizovaným distributorem produktů Koppert.

Ervipar preventivní lehce ozdravný vysoce ozdravný
Rate 0.25/m² 0.5/m² 2/m²
m²/unit 2.000 1.000 250
Interval (days) 7 7 7
Frequency - 1 continuously 1 continuously
Remarks - - -

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Ervipar

  • Materiál rozprostřete na minerální vatu nebo do aplikačních nádob Dibox
  • Zajistěte, aby materiál alespoň několik dní zůstal suchý a nebyl přemístěn z místa aplikace
  • Pomocí odlepovací etikety si vyznačte, kam jste produkt aplikovali
Play

Ideální podmínky pro použití produktu Ervipar

Ervipar není aktivní při teplotách nad 30 °C

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Užitečný hmyz pro biologickou ochranu žije jen velmi krátce, a tudíž je nutné nasadit ho na plodinu co nejdříve po jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, může to negativně ovlivnit jeho kvalitu. V případě, že produkt Ervipar opravdu potřebujete uskladnit, postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle anebo za jiných podmínek, než doporučujeme.

  • Skladování po obdržení: 1–2 dny
  • Teplota skladování: 8–10 °C
  • Skladujte v temnu

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?