Horiver Dry

Aktivní složka:
Sticky trap with dry glue
Typ:
Lepivé lapáky
Kategorie produktu:
Monitoring
Horiver_Dry-1.jpg

Použít pro

Použít pro

Na rozdíl od lapáků Horiver nebo Horiver Wet vám lepidlo na lapáku Horiver Dry nebude ulpívat na rukou. Lepidlo na tomto lapáku je pokryto papírem potaženým silikonem, který se po umístění pasti sejme. Papír je perforovaný, takže pokud lapák používáte k monitorování hmyzu, můžete jej odstraňovat postupně po částech. Lepidlo na těchto lapácích obvykle není aktivní tak dlouho jako lepidlo na lapácích Horiver nebo Horiver Wet, protože se rychleji nasytí hmyzem nebo prachem a nečistotami.

Kdy používat Horiver Dry?

Horiver Dry používejte k monitorování a lapání dospělých mšic, hmyzu způsobujícího minování listů, molic, třásnokřídlých a smutnic.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Horiver Dry funguje?

Tyto lepivé lapáky jsou po obou stranách natřeny silným lepidlem, které zachycuje hmyz. Lapáky Horiver Dry jsou k dispozici v několika barvách, protože různé typy škůdců přitahují různé barvy. Díky silnému lepidlu zůstane hmyz na lapáku neodvratně chycený.

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Horiver Dry

Návod k použití:

  • Pokud jde o vysoké plodiny, například okurky, rajčata a papriky, umístěte lapáky nad horní část rostliny a během jejího růstu umístění upravujte.
  • V případě plodin s nízkým vzrůstem podepřete lapáky pomocí tyčí nebo drátěných držáků a zavěste je maximálně 30 cm nad plodinu.
  • Lapáky je nutné umístit tam, kde je vysoké riziko napadení škůdci, např. u dveří, kolem čelních stěn a bočních větracích otvorů.

Dávkování

K účelům monitorování doporučujeme rozmístit pět lapáků na 1 000 m². Pokud mají lapače sloužit k ochraně před škůdci v tzv. kriticky napadených místech (tzn. jedná se o hromadné lapače), používejte alespoň jeden lapač na 20 m² nebo nanejvýš jeden lapač na 2 m². Pro tento účel lze používat malé i větší lapače.

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle, než doporučujeme, anebo za nesprávných podmínek.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?