Kontrolní seznam pro venkovní opylování

Kontrolní seznam pro venkovní opylování

Čmeláci od společnosti Koppert zajistí přirozené opylení plodin pěstovaných ve vnitřních prostorách i plodin pěstovaných venku. Dobrého opylení venkovních plodin můžete dosáhnout dodržením doporučení uvedených níže. Tato doporučení jsou také sestavena do brožury, kterou dodáváme společně s úlem.

Tipy k umístění

Čmeláky zaveďte 4–7 dní před začátkem kvetení. Jakmile se květy otevřou, čmeláci začnou opylovat. Umístěte úl k plodině ihned po jeho dodání nebo maximálně o den později, abyste čmelákům dali možnost obstarat si potravu.

Pro dosažení maximálního výsledku umístěte úly rovnoměrně po pozemku. Doporučený počet úlů závisí na plodině a na přítomnosti dalšího opylujícího hmyzu.

Čmeláci a včely se dokáží při opylování doplňovat, a proto je můžete vypustit na stejné plodiny. Čmeláčí úl umístěte alespoň 100 metrů od včelího úlu a mimo dohled včel. Je to nutné z toho důvodu, že včely může vábit sladká voda ve čmeláčím úlu. To se stává zejména v případě, že hlavní plodina ještě nekvete.

Po umístění úlu poskytněte čmelákům před otevřením dvířek 30 minut, aby se uklidnili. Přeprava a otřesy mohou vést k tomu, že čmeláci budou neklidní.

Chraňte úl před velmi vysokými teplotami vyvolanými přímými slunečními paprsky, zejména za horkého počasí. Postarejte se o dostatečné zastínění úlu například tím, že ho umístíte do stínu rostlin.

Zajistěte, aby spodní strana úlu zůstala suchá. Umístěte vstup do úlu tak, aby jej během kvetení mohli vidět lidé i čmeláci. Úl můžete postavit například na přepravku nebo navršené kameny. Čmeláci mohou kromě cílové plodiny navštěvovat také kvetoucí plevel. Jakýkoli kvetoucí plevel rostoucí na opylovaném území byste proto měli kosit nebo sekat.

Chraňte úl před silným větrem. Umístěte jej tedy na chráněném místě nebo jej něčím zatižte.

Úl postavte do vodorovné polohy, aby čmeláci měli vždy přístup ke sladké vodě dodávané s úlem.

Používání pesticidů

Při používání pesticidů před a během kvetení buďte opatrní. Některé pesticidy mohou být pro opylující hmyz škodlivé a mohou také mít dlouhodobé účinky. Požádejte o radu svého poradce. Přečtěte si seznam vedlejších účinků v tištěné podobě nebo na internetu. Z tohoto seznamu se dozvíte, jak lze použití konkrétního výrobku kombinovat s použitím čmeláků.