Podpora opylování

Co je opylování?

Opylování je přenos pylu z prašníků květu na bliznu. Dochází-li k přenosu pylu z prašníku na bliznu na stejném květu, říká se tomu samosprašnost. Cizosprašnost je přenos pylu z prašníku jednoho květu na bliznu jiného květu téže nebo jiné rostliny.

U mnoha rostlin musí pyl přenášet hmyz, například čmeláci. Ti se osvědčili jako velmi účinní opylovači. Díky své velikosti a velmi hustě ochlupenému tělu dokáží při každé návštěvě květu přenést velké množství pylu. Když čmelák navštíví květ, přilnou k jeho chloupkům zrnka pylu. Při návštěvě dalšího květu se tento pyl přenese na bliznu. Zbývající pyl čmelák shromažďuje v tzv. pylovém košíčku na zadních nohách.

Ve čmeláčí kolonii najdeme vajíčka, larvy, kukly, dospělé čmeláky a královnu. Rané stádium (larva) potřebuje k tomu, aby se z něj vyvinul dospělý čmelák, spoustu pylu. Tato velká potřeba potravy pohání čmeláčí dělnice k usilovnému sběru pylu a nektaru.

Přirozené opylování

V roce 1988 se zjistilo, že čmelák je díky své jedinečné technice opylování pomocí vibrací nejlepším opylovačem pro rajčata. Před tímto objevem se rajčata opylovala ručně, což bylo velmi náročné na práci a zdaleka ne tak účinné. Během tří let se používání čmeláků při opylování rajčat stalo celosvětovým standardem. Od roku 1993 byli čmeláci úspěšně testováni u řady dalších plodin a ukázalo se, že jsou užitečnými komerčními opylovači. V současné době se opylování pomocí čmeláků používá po celém světě u více než stovky různých plodin.

Výhody čmeláků

Čmeláci jsou známí jako přirození, účinní a spolehliví opylovači. Důvodem je to, že:

 • poskytují maximální záruky pro optimální opylení díky hojným návštěvám květů a velkému množství přemísťovaného pylu,
 • jsou spolehliví dělníci, kteří pracují od svítání do soumraku sedm dní v týdnu, a to dokonce za špatného počasí a v chráněném prostředí,
 • snadno se s nimi manipuluje a vyžadují minimální péči,
 • jsou bezpeční, protože nejsou agresivní.

Proč právě čmeláci?

Čmeláci jsou velmi účinní a výkonní opylovači, protože za minutu navštíví velký počet květů a na bliznu přenesou mnohem víc pylu než jiní opylovači.

Použití čmeláků přináší další výhody:

 • Při opylování čmeláci střídají stromy a řady. To je výhodou pro cizosprašnost, která je často nezbytná u různých ovocných rostlin a rostlin pěstovaných na semeno.
 • Čmeláci jsou v akci od časného rána do pozdního večera a také při relativně nízkých teplotách (asi 10 °C), zatažené obloze či větru.
 • Čmeláci jsou v chráněném prostředí, například ve sklenících, tunelech nebo sadech chráněných sítí účinnějšími opylovači než včely medonosné.
 • Čmeláci zpravidla navštěvují všechny plodiny v blízkosti úlu, což může být výhodou, když je zapotřebí opylit méně atraktivní plodiny.
 • Čmeláci nejsou příliš agresivní a snadno se s nimi manipuluje.
Play

Produkce čmeláků

V našich produkčních zařízeních se v laboratorních podmínkách napodobuje přirozený životní cyklus čmeláka. Tímto způsobem vytváříme ty nejlepší podmínky potřebné k zajištění maximální dostupnosti vysoce kvalitních kolonií čmeláků.

Proč Natupol?

Kvůli trendům trhu, novým odrůdám plodin, technologickému rozvoji a měnícímu se životnímu prostředí se požadavky na opylování neustále mění. To je důvodem soustavného výzkumu a potřeby vysoce kvalitních inovativních opylovacích produktů. Natupol není jen čmelák, ale spolehlivý inovativní opylovací systém, který zajistí maximální opylení a vyhoví veterinárním požadavkům přijímající země.

 1. Velmi kvalitní čmeláci
  Ze srovnávacích studií vyplývá, že kolonie Natupol produkují po delší dobu více vajíček a čmeláků. Vitální kolonie s dlouhou životností poskytují víc hodin opylování.
 2. Nejlepší dostupnost na trhu
  Kolonie Natupol jsou dostupné po celý rok a mají krátkou dodací lhůtu. Společnost Koppert má dobře organizovaný dodavatelský řetězec s výrobními zařízeními rozšířenými po celém světě.
 3. Nejlepší výsledky opylení
  V porovnání s konkurenčními produkty nabízí Natupol minimálně o 30 % vyšší potenciál opylení, protože čmeláčí kolonie společnosti Koppert jsou větší a déle žijí. Konstrukce úlu vyvinutá v průběhu let pomáhá čmelákům ušetřit 20 % energie, kterou obvykle vydají na ochlazování a zahřívání úlu.
 4. Nejlepší poměr cena/výkon
  Výše uvedené výhody zajišťují maximální opylení při nízkých nákladech na kilogram, čímž zákazníkům nabízejí nejlepší poměr cena/výkon.
 5. Připraveni na budoucí výzvy
  Díky aktivnímu výzkumu a spolupráci s řadou vědeckých institutů a univerzit jsme připraveni na budoucnost. Produkty Natupol byly zkoušeny a testovány se zpětnou vazbou od zákazníků a na základě místních studií uskutečněných na řadě míst, a proto poskytují účinná, dostupná a udržitelná řešení, která vyhoví požadavkům zákazníků.
 6. Individuální poradenství a podpora pěstitelů
  Pěstitelům nabízí pomoc 250 konzultantů a 130 distributorů, kteří se specializují na Natupol – poskytují jim odborné rady na základě osvědčených postupů při práci s produktem Natupol. Odezva zákazníků má pro nás nesmírný význam!

Ošetření čmeláčího bodnutí a alergií

Potřebujete pomoc?