Zákazníci

Zákazníci

Společnost Koppert dennodenně pomáhá pěstitelům a zemědělcům po celém světě v boji proti škůdcům a chorobám přirozeným a udržitelným způsobem. Doufáme, že tak můžeme aktivně přispívat k udržitelné společnosti – bezpečnými potravinami v množství dostatečném k nasycení rychle rostoucí populace.

Produkce přirozených nepřátel, čmeláků, a mikrobiologických řešení je znalostně intenzivní proces. Kromě toho implementace našich produktů se neobejde bez intenzivní podpory. Společnost Koppert proto prodává své produkty výhradně profesionálním pěstitelům a zemědělcům.

S cílem poskytovat našim zákazníkům co nejlepší služby jsme vytvořili seznam často kladených otázek. Doufáme, že v tomto seznamu najdete odpověď i na svou otázku.

Biologická ochrana plodin

Co je to biologická ochrana plodin?
Biologická ochrana plodin vychází z prosté myšlenky: přirození nepřátelé, jako jsou draví roztoči, slunéčka a parazitické vosičky, se uvolňují, aby bojovaly proti škodlivému hmyzu stejně, jako se to děje ve volné přírodě. Společnost Koppert dodává různé druhy parazitických vosiček, dravých roztočů, brouků, bejlomorek a zlatooček. Na našem kanálu YouTube se můžete podívat, jak přirození nepřátelé útočí na svou kořist.

 • Proč používat biologickou ochranu plodin?
  Proč používat biologickou ochranu plodin?

  Pěstitelé z celého světa aplikují biologickou ochranu plodin ve velkém měřítku. V důsledku toho se výrazně snížilo využívání insekticidů v zahradnictví a pěstitelé se zároveň těší z větších a kvalitnějších výnosů. Produkty pěstované pomocí biologické ochrany plodin jsou zdravé a bezpečné pro spotřebitele i životní prostředí. Supermarkety, které prodávají zeleninu a květiny, považují aspekty, jako je dlouhodobá udržitelnost a vstřícnost k životnímu prostředí, za velmi důležité.

 • Kde si mohu vaše produkty zakoupit?
  Kde si mohu vaše produkty zakoupit?

  Soukromým kupujícím a amatérským zahrádkářům naše produkty neprodáváme. Profesionální pěstitelé mohou kontaktovat některého z distributorů společnosti Koppert.

 • Jak v supermarketu poznám, zda ovoce a zelenina byly vypěstovány udržitelně pomocí biologické ochrany plodin?
  Jak v supermarketu poznám, zda ovoce a zelenina byly vypěstovány udržitelně pomocí biologické ochrany plodin?

  I když přirozené nepřátele pro boj proti škůdcům a chorobám namísto chemických prostředků využívá stále více pěstitelů, na samotných produktech to vidět není. Zeptejte se v supermarketu a povzbuďte jeho pracovníky, aby využívali udržitelnější postupy.

  Pokud si koupíte produkt s označením „bio“, můžete si být jisti, že nebyla použita žádná chemická metoda ochrany plodin.

 • Zakoupil/a jsem si rostlinu, v níž byla karta/sáček od společnosti Koppert. Co s tím mám dělat?
  Zakoupil/a jsem si rostlinu, v níž byla karta/sáček od společnosti Koppert. Co s tím mám dělat?

  Karta/sáček v rostlině znamená, že v boji proti škůdcům byly použiti přirození nepřátelé. To je dobré znamení a znamená to, že jste si koupili udržitelnou rostlinu! Kartu/sáček můžete v rostlině nechat. Může stále obsahovat nějaké přirozené nepřátele, kteří budou na rostlině dále bojovat proti škůdcům. Tohoto hmyzu se nemusíte bát: má zájem jen o škůdce a jakmile budou škůdci eliminování, sám odumře.

Přirozené opylování

Co je to přirozené opylování?
Zelenina, jako jsou rajčata a paprika setá, se často pěstují ve sklenících. V době, kdy se chutné malé rajče dostane na váš talíř, má za sebou již dlouhou cestu. Než rajče může začít růst, musí rostlina nejprve vytvořit ovoce. V přírodě se hmyz a další živočichové postarají o opylení, a díky tomu může ovoce růst. Tradičními důležitými opylovači polních a zahradních plodin jsou včely. Blízkými příbuznými včel jsou čmeláci. V roce 1987 se zjistilo, že čmeláci mohou být mimořádně užiteční při opylování rostlin ve sklenících.

 • Proč používat přirozené opylování?
  Proč používat přirozené opylování?

  Čmeláci mohou pěstitelům ušetřit mnoho času a manuální práce. Plodiny by jinak bylo nutné opylovat ručně. Ukázalo se také, že přirozené opylování s využitím čmeláků přináší lepší výsledky. Zlepšila se fertilizace, zkvalitnily se plody a zvýšil se výnos.

  V závislosti na místní legislativě společnost Koppert v různých zemích produkuje různé druhy čmeláků. Tito čmeláci se již neprodukují jen pro rajčata; naše úly a čmeláky si kupují pěstitelé více než 120 různých druhů plodin. Vyprodukovány byly již miliardy čmeláků. Vzhledem k ohrožení přirozené populace včel a dalšího opylujícího hmyzu je tato produkce důležitější než kdy dříve.

 • Jaký je rozdíl mezi čmeláky a včelami?
  Jaký je rozdíl mezi čmeláky a včelami?

  Čmeláci používají opylování pomocí vibrací, které je velmi důležité pro rajčata a prospěšné pro borůvky.
  Čmeláci také se včelami dobře spolupracují.

  Hlavní rozdíly:

  • čmeláci jsou větší než včely a mají hustší ochlupení,
  • čmeláci neprodukují med,
  • čmeláci žijí v menších koloniích (stovky oproti desetitisícům),
  • kolonie čmeláků nehibernuje, hibernují pouze královny.
 • Proč dodáváte čmeláky, a ne včely?
  Proč dodáváte čmeláky, a ne včely?

  Čmeláci jsou plní pracovníci. Jeden čmelák dokáže opylovat přibližně 150 kg rajčat, navštívit tisíc květin a pracovat 18 hodin denně. Čmelák dokáže urazit vzdálenost až deset kilometrů od svého úlu a nasbírat a přepravit pyl odpovídající 60 procentům jeho tělesné váhy. A čmeláky nezastaví ani nepřízeň počasí – pokračují v práci v chladu i větru. To vysvětluje, proč se čmeláci používají vedle včel, které za špatného počasí raději zůstávají v úlu. Čmeláci z produkce společnosti Koppert jsou také mimořádně zdraví. Jejich kvalitu a zdraví posuzují nezávislé instituce a společnost Koppert provádí vlastní přísné inspekce.

 • Jak si mohu objednat kolonii čmeláků?
  Jak si mohu objednat kolonii čmeláků?

  Spotřebitelé si kolonie čmeláků bohužel objednat nemohou.

 • Bodl mě čmelák. Co bych měl dělat?
  Bodl mě čmelák. Co bych měl dělat?

  Z těchto informací o čmeláčím bodnutí se dozvíte, jak snížit jeho riziko, jakou reakci může bodnutí vyvolat a jak jej ošetřit.

Mikrobiologická řešení

Kromě užitečného hmyzu a opylovačů tvoří mikrobiologické produkty, jako jsou bakterie a houby, třetí pilíř udržitelné ochrany rostlin a plodin. I když je nelze spatřit pouhým okem, tyto produkty – které lze používat nad zemí i pod zemí – mají potenciál provádět neuvěřitelné věci. Bojují proti chorobám a škůdcům, posilují plodiny a zlepšují absorpci živin. Jejich vývoj se neobejde bez kvalitního a nákladného vědeckého výzkumu.

 • Jak mikroorganismy pracují?
  Jak mikroorganismy pracují?

  Proces se může lišit, ale vynikajícím příkladem je biologický fungicid Trianum. Trianum vychází z houby Trichoderma harzianum. Spory kmene T-22 kolonizují kořenový systém rostliny a drží patogeny v patřičných mezích.

Studijní projekty/škola

Pracujete na nějakém školním projektu? Pokud ano, na adrese https://www.secretagentsinhorticulture.com/ najdete informace o biologické ochraně plodin, přirozeném opylování a mikrobiologii. Mnoho informací najdete také na webu www.koppert.com, ale tyto informace jsou určeny pro profesionální pěstitele.

Objednání propagačních materiálů

Pokud si chcete objednat brožury a další propagační materiály, navštivte náš online obchod. Upozorňujeme, že tyto brožury a letáky jsou určeny pro profesionální pěstitele.