Wireless Beehome

Typ:
Remote controlled opening system for Natupol hives
Běžný název:
Automatické otevírání výletového otvoru úlu Natupol
Kategorie produktu:
Associated products
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat systém Wireless Beehome

Pomocí systému Wireless Beehome je možné automaticky v nastaveném čase otevírat a zavírat výletový otvor úlu Natupol. Když v zimním období převládá ve skleníku asimilační osvětlení nad přírodním (UV) světlem, mají čmeláci problémy s orientací. To má negativní dopady na opylování. Díky systému Wireless Beehome jsou čmeláci vypouštěni pouze za příznivých světelných podmínek v nastaveném čase otevírání a zavírání výletového otvoru. Tímto způsobem se nejen zlepšuje opylování, ale také vývoj čmeláků a délka života jejich kolonií.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak systém Wireless Beehome funguje

Každý přijímač Wireless Beehome může v nastaveném čase otevřít nebo zavřít výletový otvor úlu Natupol. Jeden centrální vysílač dokáže ovládat několik přijímačů ve skleníku. Okamžik otevření a zavření výletového otvoru lze ovládat:

  • signálem z počítače pro řízení klimatizace
  • časovačem připojeným k centrálnímu vysílači

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace

Stáhnout příručky k systému Wireless Beehome

Play

Ideální podmínky pro použití

Přijímače a vysílače systému Wireless Beehome chraňte před kondenzací, vlhkostí a přímým sluncem.

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Baterie přijímače Wireless Beehome vydrží až dvě sezóny, ale pouze v případě, že jsou přijímače po jejich stažení ze skleníku vypnuté.

Ke stažení

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?