Veni Amino

Aktivní složka:
Free amino acids
Běžný název:
Organické kapalné hnojivo
Veni_Amino_Koppert_Biological_Systems.jpg

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Veni Amino?

Veni Amino používejte ke zvýšení energie rostliny a zlepšení jejího metabolického systému. Výsledkem je silnější a zdravější růst a větší odolnost proti biotickému a abiotickému stresu.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Veni Amino funguje?

To, jak rostlina přijme molekuly přes kořeny a listy, závisí částečně na velikosti molekul. Čím jsou molekuly menší, tím lépe je rostlina přijme. Volné L-aminokyseliny nemají příliš malé molekuly; vyskytují se i konfiguraci, kterou rostliny dokáží aktivně využívat. Jako takové jsou biologicky vysoce aktivní. Tyto volné L-aminokyseliny jsou součástí metabolického systému rostliny a rostlinám poskytují dodatečnou energii pro silnější a zdravější růst a také větší odolnost proti biotickému a abiotickému stresu. Využitím externě aplikovaných volných L-aminokyselin namísto těch, které vytvářejí vlastní syntézou, mohou rostliny ušetřit značnou energii.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Složení

Veni Amino je rostlinný biostimulant ve formě organického kapalného hnojiva

Celkem aminokyselin 20 %
Volné aminokyseliny 15 %
Sušina 32 %

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace

  • Lze používat na různé plodiny.
  • Je možná kombinace s jinými produkty.
  • Před použitím vždy důkladně protřepejte.
  • Opakujte každé 2–4 týdny.

Dávkování

Standardní dávka při aplikaci na listy:

  • 2–3 l/ha s objemem vody až 1 000 litrů.

Standardní dávka při zavlažování:

  • 4–5 l/ha nezávisle na objemu vody.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle, než doporučujeme, anebo za nesprávných podmínek.

Skladování

  • Veni Amino byste měli skladovat na chladném, suchém místě v původním obalu.
  • Nevystavujte přímému slunci.
  • Skladujte při teplotě 4–8 °C.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?