Stimulace růstu rostlin a odolnost plodin

Skutečně aktivní a osvědčené

Požadavky zákazníků rostou, a proto se dál vyvíjejí činitele, které ovlivňují odolnost a životaschopnost plodin. Příkladem těchto pozitivních vlivů jsou například vhodné klimatické podmínky, dostatek světla, dobrá závlaha, přesně stanovený přísun živin a integrovaná ochrana před škůdci. Přestože stále dochází ke zlepšování genových technologií a zkvalitňování odrůd, základní úlohu v udržitelném zemědělství bude mít nadále potřeba optimalizace zdraví a potenciálu rostlin.

Nároky na zdroje vedou zemědělství v 21. století směrem k větší udržitelnosti. Společnost Koppert je už více než 50 let předním hráčem v oblasti vývoje biotechnologií. Úzce přitom spolupracuje se svými partnery s cílem zvýšit přirozenou odolnost rostlin, vyvinout strategie na jejich ochranu před chorobami a škůdci a optimalizovat výnosy.

Nedílnou součástí tohoto přístupu je vytvoření a zachování biologické rozmanitosti ve zdravé kořenové zóně a také řízení živin k ovlivnění a stimulaci výkonu rostliny – začíná se na poli a končí u koncového zákazníka.

Produkt NatuGro optimalizuje synergetický vztah mezi rostlinou a jejím prostředím, a to jak nad zemí, tak i pod ní. Když jsou plodiny odolnější a vyváženější, otevírá se pak řada dalších možností. To přináší nespočet dlouhodobých přínosů, mimo jiné větší odolnost rostlin vůči stresu, lepší výnosy a kvalitu a nižší závislost na anorganických přísadách zajišťujících řízení výživy rostlin a boj proti jejich chorobám.

Optimalizace potenciálu rostlin

V každé situaci v zemědělství se vyskytnou výzvy související s optimalizací dosažitelného potenciálu plodin. Týkají se nevyvážené výživy rostlin, rizika chorob a napadení škůdci, kvality vody a půdy a rostoucích tržních a finančních omezení.

Společnost Koppert se zaměřuje na vztah mezi rostlinou a jejím prostředím.

1. Mikroorganismy

Začátky v rhizosféře a maximalizace vztahu mezi kořeny rostliny a půdou.

Zvýšení biologické rozmanitosti v kořenové zóně naočkováním rhizosféry

  • Fytostimulace / navázání dusíku rostliny
  • Rozpouštění minerálních látek / lepší příjem živin
  • Ochrana před chorobami a škůdci
  • Zdraví substrátu / půdy
  • Zdravé kořeny a založení plodiny

Produkty společnosti Koppert: Trianum P, Trianum G, Panoramix

2. Přírodní biostimulanty a bio hnojiva

Jak se mění životní prostředí a plodina prochází různými vývojovými stádii, může schopnost stimulovat konkrétní a známé přirozené odezvy v plodinách značně přispět k požadovanému růstu a integrované ochraně plodiny.

Biostimulanty, jejichž aplikace má přinést požadované výsledky, mohou pěstiteli a prodejci poskytnout plodinu, která je vyvážená a aktivně připravená na další fázi vývojového procesu. Může jít například o založení plodiny, produkci plodů a květů, kvalitu sklizně a ochranu proti chorobám.

Produkty společnosti Koppert: Vidi Parva, Vidi Terrum, Vidi Fortum, Vidi Funda, Vidi Fol, Veni Calcium

Potřebujete pomoc?