Panoramix

Aktivní složka:
Mycorrhiza, Trichoderma spp. a Bacillus spp.
Běžný název:
Prospěšné mikroby.
Kategorie produktu:
Biostimulant
 • Podporuje růst rostlin.

 • Snižuje požadavek na hnojiva.

 • Zlepšuje jednotnost plodin.

Play
 • Podporuje růst rostlin.

 • Snižuje požadavek na hnojiva.

 • Zlepšuje jednotnost plodin.

Použít pro

Použít pro

Použijte Panoramix pro ochranu semen, podporu klíčení rostlin, stimulaci růstu kořenů a posílení oddenků.

Plodiny

Kukuřice, pšenice.

Jak to funguje

Jak to funguje

Mechanizmus účinku

Panoramix obsahuje různé druhy Mycorrhiza, Bacillusa Trichoderma, které zajišťují, že má rostlina rychleji k dispozici potřebné živiny, např. dusík a fosfor. Panoramix tedy významně pomáhá snižovat používání hnojiv. Kromě toho mají lépe vyvinuté kořenové systémy přístup k většímu objemu půdy, díky čemuž zajišťují rostlině více vláhy.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Velikost balení Nádoby o objemu 100 ml, 1 litr, 5 litrů a 20 litrů.
Forma Formulace na olejové bázi.
Obsah Mycorrhiza, Trichoderma spp. a Bacillus spp..
Návod k použití

Návod k použití

Aplikace

 • Před použitím přípravkem důkladně zatřepte.
 • Promíchejte požadované množství přípravku Panoramix se semeny.
 • Aplikujte přímo před výsevem.
 • V případě potřeby lze ošetřená semena skladovat až jeden měsíc po ošetření.
 • Semena skladujte na temném místě při teplotě 8–15 °C v papírových nebo nylonových sáčcích. Nepoužívejte plastové sáčky.
Play

Dávkování

 • Panoramix pšenice: 4 ml/kg semen
 • Panoramix kukuřice: 2 ml/kg semen

Podmínky prostředí

Panoramix funguje dobře a předvídatelně v různých klimatických podmínkách.

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Skladování po obdržení

 • Viz datum exspirace na obalu
 • Po otevření balení se doba skladování sníží.

Teplota skladování

4–8 °C.

Podmínky skladování

 • Na chladném, tmavém a suchém místě.
 • Nevystavujte přímému slunci.
 • Chraňte před zmrznutím.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Vždy dodržujte podmínky uvedené v místních registracích výrobků. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?