Knowing & recognizing

Knowing & recognizing

Získejte příručku pěstitele zaměřenou na biologickou ochranu plodin

Příručka Knowing and recognizing je přesně tím, co slibuje. Tato příručka vás vybaví znalostmi o životním cyklu škůdců a jeho mnoha fázích, a pomocí detailních ilustrací a makrofotografií vám ukáže, jak poznat škůdce či choroby. Díky získaným poznatkům budete vybaveni k tomu, abyste našli nejlepší udržitelná řešení.

Tato publikace vyšla poprvé před 25 lety a v roce 2003 byla revidována. Nejnovější vydání obsahuje 443 stran, 700 fotografií a spoustu ilustrací nejčastějších škůdců, chorob a jejich přirozených nepřátel.

Tato kniha poskytuje čtenáři informace nezbytné k tomu, aby pochopil vzájemné působení mezi škůdci, chorobami a jejich přirozenými nepřáteli. Objasňuje, jak se šíří v plodině, jaké škody mohou způsobit a jaké jsou jejich specifické charakteristiky chování.

Koppert – znalostní společnost

Používání biologické ochrany není jednoduchý proces – jedná se o složitý systém, v němž je nutné zohlednit celou řadu aspektů. Potřebu znalostí uznává společnost Koppert už víc než 50 let.

Nedávné vědecké výzkumy zaměřené na užitečné mikroorganismy vedly k novým praktickým řešením pro pěstitele. Toto revidované vydání příručky Knowing and recognizing zahrnuje také biopesticidy a biostimulanty, které zvyšují odolnost rostliny vůči stresu a pomáhají lépe růst a zůstat zdravější.

Ve společnosti Koppert jsme přesvědčeni, že sdílení těchto poznatků – zatímco pracujeme v úzkém spojení s přírodou – může mít významnou úlohu na cestě k dosažení 100% udržitelného zahradnictví a zemědělství.