Natupol

Vědecký název:
Bombus terrestris
Kategorie produktu:
Pollination

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Natupol?

Natupol je stěžejní produkt společnosti Koppert. Tento standardní produkt se skvěle hodí pro celou řadu plodin pěstovaných na plochách o rozloze větší než 2 000 m2, kde je průměrně 25–35 květů na m2 za týden (například kulatá a švestková rajčata).

Play

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Natupol funguje?

Po vypuštění začnou dělnice opylovat plodinu. Pomáhají jim další dělnice, které se vylíhnou v dalších týdnech po nasazení.

Úly jsou na základě toho, jak čmeláci vidí, zkonstruovány tak, aby je čmeláci v plodině lépe rozpoznali (Beevision). Čmeláci nyní úl snadno najdou a méně čmeláků se ve skleníku ztratí. Tím se zlepšuje opylení.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Jeden úl s jednou kolonií čmeláků včetně královny, dělnic, čmeláčího plodu a cukrového roztoku

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Natupol

 • Úly Natupol rozmístěte rovnoměrně podél hlavní uličky ve skleníku
 • Kolonie umísťujte na vodorovnou plošinu (zajistěte, aby nebyly nakloněné, protože by jinak mohl unikat cukrový roztok)
 • V létě: Úl umístěte asi 20–60 cm nad zem na jižní stranu uličky, aby byl maximálně zastíněn plodinou. V případě potřeby zajistěte dodatečné zastínění.
 • V zimě: Úl umístěte k vrcholkům rostlin na severní stranu hlavní uličky. Zajistěte, aby na úl dopadalo první ranní světlo.
 • Po umístění úlu počkejte alespoň 15 minut a teprve potom otevřete výletový otvor. Kolonii čmeláků tím poskytnete čas na uklidnění.
Play

Ideální podmínky pro použití produktu Natupol

Nejlepších výsledků dosahuje Natupol při okolní teplotě 10–30 °C

Pokyny, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost

 • Zajistěte, aby úly a vstupy do nich byly dobře viditelné a čmeláci tak dokázali snadno najít cestu domů.
 • Vedle nebo blízko sebe umísťujte maximálně dva úly. Dbejte na to, aby vchod do každého úlu byl natočen jiným směrem – zabráníte tak zalétávání čmeláků.
 • Upozorňujeme, že na přímém slunci se může zvýšit vnitřní teplota úlu o 5–15 °C. V teplých podmínkách je proto důležité zajistit zastínění.
 • Zajistěte, aby se do cukrového roztoku v úlu nedostali mravenci. Můžete vytvořit překážku z tuku nebo použít lep na hmyz. Zabraňte také tomu, že by se rostliny a úly dotýkaly a mravenci se do úlu mohli dostat touto cestou.
 • Kolonie neumísťujte do bezprostředního okolí přívodu CO2 nebo do dalších míst, kde CO2 může dosáhnout vysokých hodnot (přes 2 500 ppm).

Vedlejší účinky

Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Používání a hygiena

 • Nikdy nepřemísťujte úl z jednoho skleníku do jiného
 • Nedovolte čmelákům, aby skleník opustili
 • Po 6–8 týdnech čmeláčí úl odstraňte
 • Před umístěním nových úlů vyčistěte stojan na úly
 • Staré úly uzavřete do plastových pytlů a zlikvidujte je v souladu s místními právními předpisy.

Ke stažení

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho odborníka

Chcete více informací o naší společnosti a našich produktech? Obraťte se na některého z našich odborníků.
Přinášíme produkty a řešení pro profesionály v zahradnictví.

Tuto stránku chrání technologie reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany osobních údajůPodmínky poskytování služeb společnosti Google.
Tuto stránku chrání technologie reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany osobních údajůPodmínky poskytování služeb společnosti Google.