Natupol Smart

Vědecký název:
Bombus terrestris
Kategorie produktu:
Pollination

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Natupol Smart?

Natupol Smart je účinný a chytrý opylovací produkt pro různé způsoby použití. Natupol Smart poskytuje úkryt o něco menší, ale velmi výkonné kolonii. V porovnání s běžným úlem Natupol lze tento chytrý opylovací produkt používat pro různé plodiny, například rajčata (cherry, kulatá či masitá), papriky a baklažány, pěstované v menších sklenících o rozloze do 1 000 m2. Natupol Smart se dobře osvědčuje i ve větších sklenících a u plodin, které produkují méně pylu (do 25 květů na m2), například u masitých rajčat, melounů a různých plodin pěstovaných na semeno.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Natupol Smart funguje?

Po vypuštění začnou dělnice opylovat plodinu. Pomáhají jim další dělnice, které se vylíhnou v dalších týdnech po nasazení.

Úly jsou na základě toho, jak čmeláci vidí, zkonstruovány tak, aby je čmeláci v plodině lépe rozpoznali. Čmeláci nyní úl snadno najdou a méně čmeláků se ve skleníku ztratí. Tím se zlepšuje opylení.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Jeden úl s jednou kolonií čmeláků včetně královny, dělnic, čmeláčího plodu a cukrového roztoku

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Natupol Smart

 • Úly Natupol rozmístěte rovnoměrně podél hlavní uličky ve skleníku
 • Kolonie umísťujte na vodorovnou plošinu (zajistěte, aby nebyly nakloněné, protože by jinak mohl unikat cukrový roztok)
 • V létě: Úl umístěte asi 20–60 cm nad zem na jižní stranu uličky, aby byl maximálně zastíněn plodinou. V případě potřeby zajistěte dodatečné zastínění.
 • V zimě: Úl umístěte k vrcholkům rostlin na severní stranu hlavní uličky. Zajistěte, aby na úl dopadalo první ranní světlo.
 • Po umístění úlu počkejte alespoň 15 minut a teprve potom otevřete výletový otvor. Kolonii čmeláků tím poskytnete čas na uklidnění.

Ideální podmínky pro použití produktu Natupol Smart

Nejlepších výsledků dosahuje Natupol Smart při okolní teplotě 10–30 °C

Pokyny, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost

 • Zajistěte, aby úly a vstupy do nich byly dobře viditelné a čmeláci tak dokázali snadno najít cestu domů.
 • Vedle nebo blízko sebe umísťujte maximálně dva úly. Dbejte na to, aby vchod do každého úlu byl natočen jiným směrem – zabráníte tak zalétávání čmeláků.
 • Upozorňujeme, že na přímém slunci se může zvýšit vnitřní teplota úlu o 5–15 °C. V teplých podmínkách je proto důležité zajistit zastínění.
 • Zajistěte, aby se do cukrového roztoku v úlu nedostali mravenci. Můžete vytvořit překážku z tuku nebo použít lep na hmyz. Zabraňte také tomu, že by se rostliny a úly dotýkaly a mravenci se do úlu mohli dostat touto cestou.
 • Kolonie neumísťujte do bezprostředního okolí přívodu CO2 nebo do dalších míst, kde CO2 může dosáhnout vysokých hodnot (přes 2 500 ppm).

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

 • Každý úl obsahuje potravu, aby čmeláci přečkali v dobrém stavu přepravu a skladování.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků opylení začněte úl používat v den jeho obdržení.
 • S používáním úlu začněte nejpozději den po jeho obdržení.
 • Čmelákům udržujte teplotu 15–25 °C.
 • Úl nevystavujte přímému slunci.

Používání a hygiena

 • Nikdy nepřemísťujte úl z jednoho skleníku do jiného
 • Nedovolte čmelákům, aby skleník opustili
 • Po 6–8 týdnech čmeláčí úl odstraňte
 • Před umístěním nových úlů vyčistěte stojan na úly
 • Staré úly uzavřete do plastových pytlů a zlikvidujte je v souladu s místními právními předpisy.

Ke stažení

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Oblíbené odkazy:

Potřebujete pomoc?