Natupol Seeds

Vědecký název:
Bombus terrestris
Kategorie produktu:
Pollination

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Natupol Seeds?

Natupol Seeds nabízí vynikající účinnost a spolehlivé opylení izolovaných plodin na menších plochách o rozloze 1 až 25 m2. Natupol Seeds se snadno používá a je zárukou dlouhodobého opylování, které významně snižuje množství práce v sezónní špičce.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Natupol Seeds funguje?

Tento produkt obsahuje malou kolonii čmeláků, tvořenou zhruba 15 dělnicemi, 5 samečky a samčím plodištěm. Jsou to velmi účinní opylovači v produkci semen. Po vypuštění začnou dvě až pět dělnic a tři až pět samečků opylovat plodinu. Později jim pomůže velké množství samečků, kteří se vylíhnou v nejbližších týdnech po nasazení.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Šest úlů v zásobníku, součástí každého úlu je malá kolonie čmeláků, kterou tvoří 15 dělnic, 5 samečků a samčí plodiště.

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Natupol Seeds

 • Natupol Seeds umístěte do izolovaného stanu.
 • Potom počkejte alespoň půl hodiny a teprve pak otevřete výletový otvor úlu. Kolonie čmeláků se díky tomu zklidní.
 • Úly chraňte před přímým sluncem.
Play

Ideální podmínky pro použití produktu Natupol Seeds

Nejlepších výsledků dosahuje Natupol Seeds při okolní teplotě 10–30 °C

Pokyny, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost

 • Zajistěte, aby úly a vstupy do nich byly dobře viditelné a čmeláci tak dokázali snadno najít cestu domů.
 • Vedle nebo blízko sebe umísťujte maximálně dva úly. Dbejte na to, aby vchod do každého úlu byl natočen jiným směrem – zabráníte tak zalétávání čmeláků.
 • Upozorňujeme, že na přímém slunci se může zvýšit vnitřní teplota úlu o 5-15 °C. V teplých podmínkách je proto důležité zajistit zastínění.

Vedlejší účinky

Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

 • Každý úl obsahuje potravu, aby čmeláci přečkali v dobrém stavu přepravu a skladování.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků opylení začněte úl používat v den jeho obdržení.
 • S používáním úlu začněte nejpozději den po jeho obdržení.
 • Čmeláky uchovávejte při teplotě 15–25 °C.
 • Úl nevystavujte přímému slunci.

Používání a hygiena

 • Nikdy nepřemísťujte úl z jednoho skleníku do jiného
 • Nedovolte čmelákům, aby skleník opustili
 • Po 6–8 týdnech čmeláčí úl odstraňte
 • Před umístěním nových úlů vyčistěte stojan na úly
 • Staré úly uzavřete do plastových pytlů a zlikvidujte je v souladu s místními právními předpisy.

Ke stažení

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Oblíbené odkazy:

Potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho odborníka

Chcete více informací o naší společnosti a našich produktech? Obraťte se na některého z našich odborníků.
Přinášíme produkty a řešení pro profesionály v zahradnictví.

Tuto stránku chrání technologie reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany osobních údajůPodmínky poskytování služeb společnosti Google.
Tuto stránku chrání technologie reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany osobních údajůPodmínky poskytování služeb společnosti Google.