Natupol Seeds

Vědecký název:
Bombus terrestris
Kategorie produktu:
Pollination
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Natupol Seeds?

Natupol Seeds nabízí vynikající účinnost a spolehlivé opylení izolovaných plodin na menších plochách o rozloze 1 až 25 m2. Natupol Seeds se snadno používá a je zárukou dlouhodobého opylování, které významně snižuje množství práce v sezónní špičce.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Natupol Seeds funguje?

Tento produkt obsahuje malou kolonii čmeláků, tvořenou zhruba 15 dělnicemi, 5 samečky a samčím plodištěm. Jsou to velmi účinní opylovači v produkci semen. Po vypuštění začnou dvě až pět dělnic a tři až pět samečků opylovat plodinu. Později jim pomůže velké množství samečků, kteří se vylíhnou v nejbližších týdnech po nasazení.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Šest úlů v zásobníku, součástí každého úlu je malá kolonie čmeláků, kterou tvoří 15 dělnic, 5 samečků a samčí plodiště.

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Natupol Seeds

 • Natupol Seeds umístěte do izolovaného stanu.
 • Potom počkejte alespoň půl hodiny a teprve pak otevřete výletový otvor úlu. Kolonie čmeláků se díky tomu zklidní.
 • Úly chraňte před přímým sluncem.
Play

Ideální podmínky pro použití produktu Natupol Seeds

Nejlepších výsledků dosahuje Natupol Seeds při okolní teplotě 10–30 °C

Pokyny, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost

 • Zajistěte, aby úly a vstupy do nich byly dobře viditelné a čmeláci tak dokázali snadno najít cestu domů.
 • Vedle nebo blízko sebe umísťujte maximálně dva úly. Dbejte na to, aby vchod do každého úlu byl natočen jiným směrem – zabráníte tak zalétávání čmeláků.
 • Upozorňujeme, že na přímém slunci se může zvýšit vnitřní teplota úlu o 5-15 °C. V teplých podmínkách je proto důležité zajistit zastínění.

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

 • Každý úl obsahuje potravu, aby čmeláci přečkali v dobrém stavu přepravu a skladování.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků opylení začněte úl používat v den jeho obdržení.
 • S používáním úlu začněte nejpozději den po jeho obdržení.
 • Čmeláky uchovávejte při teplotě 15–25 °C.
 • Úl nevystavujte přímému slunci.

Používání a hygiena

 • Nikdy nepřemísťujte úl z jednoho skleníku do jiného
 • Nedovolte čmelákům, aby skleník opustili
 • Po 6–8 týdnech čmeláčí úl odstraňte
 • Před umístěním nových úlů vyčistěte stojan na úly
 • Staré úly uzavřete do plastových pytlů a zlikvidujte je v souladu s místními právními předpisy.

Ke stažení

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Oblíbené odkazy:

Potřebujete pomoc?