Natupol Excel

Vědecký název:
Bombus terrestris
Kategorie produktu:
Pollination
Play
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Natupol Excel?

Natupol Excel je vyvinut zejména pro plodiny s velkým počtem květů na m2 (35–60 květů) za týden, například rajčata cherry nebo snack, jahody či jiné bobuloviny, a pro plodiny pěstované pod umělým osvětlením nebo v teplejších podmínkách.

Play

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Natupol Excel funguje?

Po vypuštění začnou dělnice opylovat plodinu. Pomáhají jim další dělnice, které se vylíhnou v dalších týdnech po nasazení.

Natupol Excel obsahuje větší objem cukrového roztoku, který je přizpůsoben potřebám plodiny. Zvyšuje se tak celkový potenciál opylování a čmelákům to poskytuje víc energie na regulaci jejich vlastního mikroklimatu. Úl poskytuje úkryt větší kolonii, a tudíž vyžaduje větší chlazení. Proto má pro zajištění lepší ventilace uzpůsobeny ventilační otvory. Síťky ve ventilačních otvorech brání pronikání hmyzu do úlu.

Úly jsou na základě toho, jak čmeláci vidí, zkonstruovány tak, aby je čmeláci mezi rostlinami lépe rozpoznali (Beevision). Čmeláci nyní úl snadno najdou a méně čmeláků se ve skleníku ztratí. Tím se zlepšuje opylení.

Specifikace produktu

Specifikace produktu

Jeden úl s jednou kolonií čmeláků včetně královny, dělnic, čmeláčího plodu a cukrového roztoku

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Natupol Excel

 • Úly Natupol rozmístěte rovnoměrně podél hlavní uličky ve skleníku
 • Kolonie umísťujte na vodorovnou plošinu (zajistěte, aby nebyly nakloněné, protože by jinak mohl unikat cukrový roztok)
 • V létě: Úl umístěte asi 20–60 cm nad zem na jižní stranu uličky, aby byl maximálně zastíněn plodinou. V případě potřeby zajistěte dodatečné zastínění.
 • V zimě: Úl umístěte k vrcholkům rostlin na severní stranu hlavní uličky. Zajistěte, aby na úl dopadalo první ranní světlo.
 • Po umístění úlu počkejte alespoň 15 minut a teprve potom otevřete výletový otvor. Kolonii čmeláků tím poskytnete čas na uklidnění.
Play

Ideální podmínky pro použití produktu Natupol Excel

Nejlepších výsledků dosahuje Natupol Excel při okolní teplotě 10–30 °C.

Pokyny, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost

 • Zajistěte, aby úly a vstupy do nich byly dobře viditelné a čmeláci tak dokázali snadno najít cestu domů.
 • Vedle nebo blízko sebe umísťujte maximálně dva úly. Dbejte na to, aby vchod do každého úlu byl natočen jiným směrem – zabráníte tak zalétávání čmeláků.
 • Upozorňujeme, že na přímém slunci se může zvýšit vnitřní teplota úlu o 5–15 °C. V teplých podmínkách je proto důležité zajistit zastínění.
 • Zajistěte, aby se do cukrového roztoku v úlu nedostali mravenci. Můžete vytvořit překážku z tuku nebo použít lep na hmyz. Zabraňte také tomu, že by se rostliny a úly dotýkaly a mravenci se do úlu mohli dostat touto cestou.
 • Kolonie neumísťujte do bezprostředního okolí přívodu CO2 nebo do dalších míst, kde CO2 může dosáhnout vysokých hodnot (přes 2 500 ppm).

Vedlejší účinky

Pesticidy mohou mít (ne)přímé účinky na biologická řešení. Zjistěte, které pesticidy mají vedlejší účinky na tento produkt.

Přejít do databáze vedlejších účinků

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

 • Každý úl obsahuje potravu, aby čmeláci přečkali v dobrém stavu přepravu a skladování.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků opylení začněte úl používat v den jeho obdržení.
 • S používáním úlu začněte nejpozději den po jeho obdržení.
 • Čmelákům udržujte teplotu 15–25 °C.
 • Úl nevystavujte přímému slunci.

Používání a hygiena

 • Nikdy nepřemísťujte úl z jednoho skleníku do jiného
 • Nedovolte čmelákům, aby skleník opustili
 • Po 6–8 týdnech čmeláčí úl odstraňte
 • Před umístěním nových úlů vyčistěte stojan na úly
 • Staré úly uzavřete do plastových pytlů a zlikvidujte je v souladu s místními právními předpisy.

Ke stažení

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?