Horiver

Typ:
Sticky trap with wet glue
Typ:
Žluté lepivé lapáky
Kategorie produktu:
Monitoring
Play

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Horiver?

Horiver používejte k monitorování a lapání dospělých mšic, hmyzu způsobujícího minování listů, molic, třásnokřídlých a smutnic

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Horiver funguje?

Lepivé lapáky jsou velmi důležité při odhalování a částečně i hubení mnoha druhů létajících škůdců ve sklenících. Díky nim je možné odhalit škůdce v raném stádiu napadení a pak proti nim zakročit pomocí biologických prostředků. Tím se předejde zbytečnému používání chemických látek.

Mimoto na základě pravidelného počítání hmyzu zachyceného na lepivých lapácích bude jasně patrné, kdy jsou škůdci ve skleníku, jak rychle se jejich populace vyvíjí a kdy pravděpodobně dosáhne vrcholu. Díky tomu se pěstitelé mohou mnohem lépe připravit na potenciální hrozby.

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Horiver

Návod k použití:

  • Pokud jde o vysoké plodiny, například okurky, rajčata a papriky, umístěte lapáky nad horní část rostliny a během jejího růstu umístění upravujte.
  • V případě plodin s nízkým vzrůstem podepřete lapáky pomocí tyčí nebo drátěných držáků a zavěste je maximálně 30 cm nad plodinu.
  • Lapáky je nutné umístit tam, kde je vysoké riziko napadení škůdci, např. u dveří, kolem čelních stěn a bočních větracích otvorů.
Play

Dávkování

K účelům monitorování doporučujeme rozmístit pět lapáků na 1 000 m². Pokud mají lapače sloužit k biologické ochraně před škůdci v tzv. kriticky napadených místech (tzn. jedná se o hromadné lapače), používejte alespoň jeden lapač na 20 m² nebo nanejvýš jeden lapač na 2 m². Pro tento účel lze používat malé i větší lapače.

Manipulace

Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle, než doporučujeme, anebo za nesprávných podmínek.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?